Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS350 Kent Mobilyaları Tasarımı 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında öğrencilere kent mobilyaları ve tasarım ilişkisi, kent dokusu ve kamu ya ait mobilyaların bütünlüğü, kent mobilyası tasarımında varolan etmenler ve tasarım dinamikleri aktarılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Sadık ŞENER, Dr. Öğretim Üyesi Erkan LİKOS, Dr. Öğretim Üyesi Deniz EKMEKÇİOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Main, B. , Hannah, G. G. Site furnishings: A Complete Guide to the Planning, Selection and Use of Landscape Furniture and Amenities, John Wiley and Sons, Inc., 2009. Lynch, K., The Image of The City, Harvard-MIT Joint Center for Urban Studies Series,1960. Marcus, C., Francis C., People Places: Design Guidelines for Urban Open Space, 1997. Krauel,J., Street Furniture, 2007 Broto,C., Krauel,J., Urban Furniture Selection, 2010.

Dersin İçeriği

Kent mobilyaları kavramı; tarihsel süreç içerisinde gelişimi ve değişimi; Kent mobilyaları ve insan ilişkileri; İklim, çevre, sosyal, kültürel ve tarihi özellikler kapsamında kent mobilyaları; Kent mobilyaları ve kimlik; Farklı mekan tiplerine göre kent mobilyası seçim ve tasarım kriterleri; Kent mobilyaları tasarım süreci; Kent mobilyaları çeşitleri: Zemin kaplamaları, aydınlatma elemanları, oturma elemanları; Kent mobilyaları çeşitleri: Bilgilendirme ve yönlendirme elemanları, sanatsal objeler, su öğeleri, üst örtü elemanları, saatleri; Kent mobilyaları çeşitleri: Sınırlandırma elemanları, ağaç altı ızgaraları ve koruyucuları, bisiklet park yerleri, çöp kutuları, geri dönüşüm birimleri; Engelliler, çocuklar ve yaşlılar için kent mobilyaları tasarımı; Kent mobilyalarında malzeme seçimi; Kent mobilyaları ve üretim ilişkileri (ergonomi, standart veya özel üretim), Kent mobilyalarında sürdürülebilirlik kavramı, bakım ve işletme, Kent mobilyaları ve Vandalizm.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kent mobilyalarının açık alanlardaki rolü hakkında genel bilgi Anlatım
2 Açık alanlardaki mobilya kullanım örnekleri Anlatım
3 Açık alanlarda kullanılan kent mobilyası çeşitlerinin tanıtılması Anlatım
4 Kent mobilyaları ve tasarım süreçlerine giriş Anlatım
5 Kent mobilyaları ve kamusal kullanım alanları arasında ilişkisel verilerin tartışılması Açıklama
6 Sürdürülebilirlik kavramı Açıklama
7 Geri Dönüşüm, Yeniden Kullanım, Üst Dönüşüm ve Alt Dönüşüm kavramlarının açıklanması Açıklama
8 Ekotasarım kavramı ve kent mobilyası örnekleri Açıklama
9 Ara Sınav
10 Kent mobilyası ve kamusal alan organizasyonu Anlatım
11 Kent mobilyası tasarımında renk, doku ve strüktür ilişkisi Anlatım
12 Kent mobilyası tasarım uygulama Uygulama
13 Kent mobilyası tasarım uygulama Uygulama
14 Kent mobilyası tasarım uygulama – Final teslim Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310804 Kent mobilyalarının açık alanlardaki rolünün önemini ve tarih içerisindeki gelişimini öğrenir.
2 1310805 Kent mobilyaları çeşitlerine ve kullanılan malzemeler konusuna hakimdir.
3 1310806 Mobilya tasarımı konusunda bilgilidir.
4 1310807 Çevreye yararlı kent mobilyaları için sürdürülebilir seçimler yapma yeteneğine sahiptir
5 1310808 Çocuklar, engelliler ve yaşlılar için kent mobilyası tasarımı konusuna hakimdir
6 1310809 Kent mobilyaları ve üretim ilişkisine hakimdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 5
4
5
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek