Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
STJ104 Staj 927001 1 2 8

Dersin Amacı

Öğrencinin derslerde gördüğü teorik bilgileri programı ile ilgili uygun görülen işletmelerde uygulaması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Esma Laratte

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yaz Stajı

Dersin İçeriği

Öğrenci 30 gün olan bu stajı, Basım ve Yayın Teknolojileri programının uygun bulduğu iş yerlerinde( matbaa,reklam ajansı,fotoğrafçılar, baskı merkezleri v.b) meslek pratiği ortamlarında gerçekleştirir. Öğrenci staj süresince dahil olduğu çalışmaları, bir dosya halinde iş yeri yönetim birimlerince onaylanmış olarak bölüm staj koordinatörüne teslim eder. Basım ve Yayın Teknolojileri Programı “Staj Komisyonu” tarafından uygun bulunan dosyalara ait stajlar kabul edilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
17 Alan Çalışması 1 100 1
38 Rapor Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
36 Rapor 25 8 200

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 yok 30 iş günü boyunca iş yerinde uygulamalı eğitim İş yeri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289593 1- ÖÇ1: Ofis/büro/uygulama vb meslek pratiği ortamları konusunda bilgi ve kavrayış sahibi olmak 2- ÖÇ 2: Matbaacılık eğitiminde elde edilen bilgi, kavrayış, becerileri ofis/büro/uygulama vb meslek pratiği ortamlarında kullanılabilmek 3- ÖÇ 3: Mesleki etik ve ilgili kanun, yönetmelik ve şartnamelere uygun davranabilmek 4- ÖÇ 4: Matbaacılığın farklı disiplinler ile ilişkisi konusunda bilgi ve kavrayış sahibi olmak 5- ÖÇ 5: Staj uygulama sürecinde bireysel ya da ekip içinde sorumluluklarının bilincinde, bilgi, beceri ve yetkinliklerini paylaşabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65312 Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
2 65313 Güncel ve yeni grafik programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
3 65314 Takım çalışma ruhuna sahiptir. Sorumluluğunun bilincindedir. Titiz ve dikkatlidir.
4 65318 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanabilir, kalite ve güvencenin önemini kavrayarak mesleki standartları özümser. Kültürlü, yetenekli estetik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirir.
5 65320 Çevre bilincine sahiptir. Kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
6 65323 Renkleri ve onların karışımlarını, renklerin insan üzerindeki etkilerini bilir, çalışmalarında onları kullanır.
7 65324 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
8 65317 Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
9 65319 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
10 65322 Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
11 65316 Gelişen bilgisayar sektörünü takip eder, bu gelişmenin mesleğe getirdiği yenilikleri uygular ve kendini geliştirir.
12 65321 Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.
13 65315 Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir. Mesleki alanda çözüm ortaya çıkaracak donanımlar kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek