Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF102 Temel Tasarım II 927001 1 2 9

Dersin Amacı

Sanat ve tasarım amaçlı aktarma, çözümleme ve kurgulama çalışmaları gerçekleştirmek; betimleme, imgelem ve kurgulamanın temel tasarım çalışmalarında tematik ve objektif çalışmalarda sunabilmek; iki ve üç boyutlu çalışma örneklemleri projelendirmek; ve seri çalışmalar gerçekleştirerek değişik materyallerde tasarımlar gerçekleştirerek sunum ve sergileme ile nihayetlendirebilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hülya DEMİR

Ön Koşul Dersleri

Temel Tasarım I

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Seylan, Ali, (2005).Temel Tasarım, M Kitap Yay. Ankara. 2. Ambrose, Gavin, Paul HARRİS (2012). Grafik Tasarım Temelleri,(Çev.: Mehmet Emir Uslu), Litaratür Yay. 3. Samara, Timothy, Rockport Publishers, (2007). Design Elements A Graphic Style Manual, USA. 4. Öztuna, H.Yakup, (1982). Görsel İletişimde Temel Tasarım, Tibyan Yay. İstanbul. 5. Günör, Hulusi, (1982). Temel Tasar (Basic Desing) Hulusi GÜNÖR, Ala Matbaacılık İst. 6. Keskinok, Kayıhan, (2001). Sanat Eğitimi,Kayhan KESKİNOK, Sanat Yapım Yay. I.Bas. Ank. 7. Denel, Bilge, (1981). Temel Tasarım ve Yaratıcılık Bilgi Denel, O.D.T.Ü. Yay. Ankara. 8. Pare, E. G., Loving, R.O., Hill, I.L., Pare, R.C., (1982).Descriptive Geometry, Macmillan puplishing co, New York. 9. Danış, İsmet, İnşaat Teknik Resmi, Türk Hava Kurumu Basımevi II. Baskı. 10. Wels, David(1997). Matematik Sanatı, (Çev. Nermin Arık) Tübitak Yay. Ankara. 11. Wels, David, (1998). Geometrinin Gizli Dünyası, Wells, David. Çev. Selçuk Alsan, Sarmal Yayınevi, İst.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel Tasarım II dersi, Temel Tasarım I dersinde kazanıma dönüşmüş yöntem ve teknikleri yeni tasarım ve tasarım problemlerinde kullanabilmeye ilişkin yeti ve yeterlikleri serimleyebilmek için iki ve üç boyutlu çalışmalarda biçim ve biçimlendirme ilke ve yöntemlerini kullanmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 6 78
6 Uygulama/Pratik 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Form, İnorganik form, organik form, deformasyon, transformasyon 206 TEMEL TASARIM-II 1. HAFTA.pptx
2 Form, İnorganik form, organik form, deformasyon, transformasyon 206 TEMEL TASARIM-II 2. HAFTA.pptx
3 Doku, iki boyutlu tasarım çalışmaları, form araştırmaları ve renklendirmeler. 206 TEMEL TASARIM-II 3. HAFTA.pptx
4 Doku, iki boyutlu tasarım çalışmaları, form araştırmaları ve renklendirmeler. 206 TEMEL TASARIM-II 4. HAFTA.pptx
5 Organik formlardan stilizasyon etüdler -renksiz aşama 206 TEMEL TASARIM-II 5. HAFTA.pptx
6 Organik formlardan stilizasyon etüdler -renksiz aşama TEMEL TASARIM-II 6. HAFTA.pptx
7 Seçilen bir sanatçı eserini siyah beyaz valör ile yeniden tasarlama 206 TEMEL TASARIM-II 7. HAFTA.pptx
8 Seçilen bir sanatçı eserini renk armonisi ile yeniden tasarlama 206 TEMEL TASARIM-II 8. HAFTA.pptx
9 Ara sınav TEMEL TASARIM-II 9. HAFTA.pptx
10 Vurgu, hiyerarşi. İki boyutlu birim tekrar uygulamaları yapılır. 206 TEMEL TASARIM-II 10. HAFTA.pptx
11 Armoni, ahenk, uyum. İki boyutlu tasarım araştırmaları ve çizimleri yapılır. 206 TEMEL TASARIM-II 11. HAFTA.pptx
12 Hareket ve Devinim. Özgün bir biçimi geliştirip yüzeyde uygulamalar yapılır. 206 TEMEL TASARIM-II 12. HAFTA.pptx
13 Final projesi çalışması belirleme taslaklara başlama 206 TEMEL TASARIM-II 13. HAFTA.pptx
14 Final projesinin uygulamaya başlanması. 206 TEMEL TASARIM-II 14. HAFTA.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346445 Sanat ve tasarım pratiklerine ilişkin deneyimler kazanır
2 1346446 Görselleştirme materyal ve süreçlerini kullanır
3 1346447 İki ve üç boyutta biçimlendirme alternatif yöntem ve modellerini öğrenir
4 1346448 Kişisel yoruma dönük teknik ve plastik yeterlikler geliştirir
5 1346449 Çalışmalarını sunum ve sergileme amaçlı sonuçlandırır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4
2 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4
3 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek