Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES201 Resim Atelye I 927001 2 3 8

Dersin Amacı

Temel sanat eğitiminin öngördüğü görselleştirme altyapısına dönük genel değerlendirmeleri yapmak; Görselleştirme sürecinin teknik içeriklerini öğrenmek; resim sanatını ve ressamları sanat tarihsel kategorilerde ve üslupsal ayrımlarda irdelemek; temel aktarım ve görselleştirme sürecini tasnif ve standardize edebilmek; optik-objektif aktarma yöntemlerini kavramak; ve bir prototip ve görsel örneklem üzerinde analitik çalışma gerçekleştirebilmek; bu dersin ilk dönemine ait amaçları olarak gösterilebilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üy. Engin Güney

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ARTUT, Kazım. Sanat Eğitimi (Kavramları ve Yöntemleri), Anı Yayıncılık, II. Baskı, 2002 Ankara ATALAYER, Faruk. Görsel Sanatlarda Estetik İletişim, Anadolu Üniv. Yayınları, 1994 Eskişehir. EYUBOĞLU, Bedri Rahmi. Resme Başlarken, Bilgi Yayın evi, 1986 Ankara. GOMBRRICH, E. H. Sanatın Öyküsü, Çev: Bedrettin COMERT, Remzi Kitapevi 1999 İstanbul. KANDINSKI, V. Sanatta Zihinsellik Üstüne, Çev: Tevfik TURAN, YKY II. Baskı 1993 İst. LAWRY, Bates. Sanatı Görmek, Çev: Necla YURTSEVER-Zahir GÜVEMLİ İş Bank Yay. I. Basım1972 İstanbul. MULLER, J. Emile. Modern Sanat, Çev: Mehmet TOPRAK, Remzi Kitapevi 1972 İstanbul. ŞENYAPILI, Önder. Görsel Sanatlar ve İletişim, Sanatyapım Yayıncılık, 1996 Ankara. TURANİ, Adnan. Dünya Sanat Tarihi, Remzi Kitapevi, 1992 Ankara. WÖLFFLİN, Heinrich. Sanat Tarihinin Temel Kavramları, Remzi Kitapevi, 1985 Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders: Atölye içi obje ve figürden gerçekçi çalışmaları, Farklı yüzey-zemin, malzeme, araç-gereç ve yöntemlerle tanışmayı, Görsel ve plastik deneyimleri pekiştirip derinleştirmeyi, Estetik deneyimler esnasında korkusuzca yanlış ve hata yapmayı, Sanatsal kavram ve terimlerle düşünebilmeyi, Resim sanatı konusunda kuramsal, teknik, estetik ve tarihsel bilgi ve görgüyü arttırmayı, Çalışmaları dosyalama ve korumaya dönük teori ve uygulamaları içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 3 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 8 104
6 Uygulama/Pratik 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma. Dersin kapsamına ve niteliğine dair açıklama. Derste kullanılacak araç-gereç ve malzemenin tanıtımı. Bu ilk hafta öğrencinin mevcut kapasitesini tespit etmek için, öğrenciye hiçbir anlatım ve bilgi verilmeksizin boyar çizer malzemelerle bir çalışma yaptırılır. Bu çalışma öğrencinin daha sonra yapacağı çalışmalarla karşılaştırılmak üzere dosyalanıp muhafaza altına alınır. Dönem sonunda ilk işle son işler karşılaştırılarak, öğrencinin kazanımlarını kendi yapıtı üzerinden somut olarak görmesi sağlanmış olur. Bu durum tespit çalışmasından sonra programa devam edilir. Resim Atölye 1 dersi.mp4
storage/app/public/ceylan.sebik/135777
2 Resim kâğıdı üzerine karakalem tekniğiyle natürmort çalışmalar. Kompozisyon, kadraj, saydam görme, farklı ton ve yapıda çizgi değerlerinin anlatımı ve uygulanma. Ders sonunda işler topluca incelenerek, öğrencilerin ağırlıklı olarak hangi türde kompozisyon kurduklarına bakılır, özgün ve anonim kompozisyonlara vurgu yapılır. 2.hafta.docx
3 Dokulu kâğıt üzerine karakalem tekniğiyle natürmort çalışmalar. Tarama, açık-orta-koyu leke değeri, ışık gölge, görsel doku ve açık kompozisyon uygulama. Ders esnasında her öğrenciye bireysel eleştiri ve önerilerde bulunma. 3.hafta.docx
4 Dokulu kâğıt üzerine füzen tekniğiyle canlı modelden çalışmalar, Mekan-figür ilişkisi, bakış açısı, denge, ritim ve kapalı kompozisyon uygulama. Çalışmaları fiksatif spreyle vernikleme. Rönesans Resim anlayışı üzerine soru-cevap, açıklama, değerlendirme. 4.hafta.docx
5 Karton ve mukavva üzerine füzen tekniğiyle figür + iç ve dış mekan çalışmaları, Proporsiyon, yön-hiza, ışık-gölge, hacim ve asimetrik kompozisyon uygulama. Resimde çizgisellik ve gölgeselliğin örneklerle açıklanması ve tartışma. 5.hafta.docx
6 Renkli kağıt üzerine pastel boyayla natürmort çalışmalar, Uyumlu renk armonisi, ışık gölge, hacim, simetrik kompozisyon uygulama. 6.hafta.docx
7 Dokulu kağıt üzerine pastel boyayla portre çalışmalar, Boyasallık, dokunsal doku, sıcak soğuk renk armonisi, artistik kompozisyon uygulama. Ders sonunda işlerin topluca değerlendirilmesi. 7.hafta.docx
8 Kraft kağıt üzerine lavi tekniğiyle figür ve natürmort çalışmalar, Düzeltme ve güzelleştirmeye gitmeden hızlı hareketlerle lekeler ve açık-koyu kontrastı uygulama. 8.hafta.docx
9 Ara Sınav. 9.hafta.docx
10 Sulu boya kağıdı üzerine lavi tekniğiyle figür ve natürmort çalışmalar, Işık-gölge, açık-orta-koyu ton değeri, hacim yaratma. Örnekler üzerinde inceleme ve değerlendirme. 10.hafta.docx
11 Normal kağıt üzerine sulu boya tekniğiyle portre çalışmalar, Leke değerleri ile modle uygulama. Örnekler üzerinde inceleme ve değerlendirme. 11.hafta.docx
12 Sulu boya kağıdı üzerine, sulu boya tekniğiyle figüratif çalışmalar, Leke değerleri ile ışık-gölge uygulama. Barok Resim anlayışı üzerine soru-cevap, açıklama, değerlendirme. 12.hafta.docx
13 Kolaj çalışmalar, 1) Hazır görüntüleri dekupe ederek kompozisyonlar oluşturma. 2) Sadece düz renkli kağıtları keserek, yırtıp yapıştırarak form-hacim ve mekan ilişkileri yaratmak. Örnekler üzerinde inceleme ve değerlendirme. Atık kağıtlarla yapılan resmin değeri üzerine tartışma. 13.hafta.docx
14 Dönem başında seviye tespit amacıyla yapılan çalışmalar son işlerle karşılaştırılarak, kazanımlar, öğrencinin kendi yapıtları üzerinden somut olarak görmesi sağlanır. Bu gelişim tespit çalışmasından sonra dersin uygulamasına devam edilir. Kolaj çalışmalar, İronik kompozisyonlar oluşturma. Modern Sanat anlayışı üzerine soru-cevap, açıklama, değerlendirme. 14.hafta.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1490619 1. Kompozisyon kurmadaki orkestrasyon gücü artar. 1.1- Yüzey ve malzeme değişse bile plastik öğe ve ilkeleri uygulamakta güçlük çekmez. 1.2- Tekniğe göre çalışmalarını hangi şartlarda nasıl korunması gerektiğini bilir.
2 1490620 2- Resim sanatındaki farklı görme biçimlerini kavrar. 2.1- Resimde lokal ışıkla üniversal ışığı bilir ve uygular. 2.2- Resimde çizgisel ve gölgesel üslupları tanır.
3 1490621 3. Form oluşturmada malzemenin etkisini ve katkısını deneyimleyerek öğrenir. 3.1-Füzen, pastel ve fırçayla uygulanan malzemelerin, kalem gibi uçlu malzemelere göre örtme gücünü fark eder.
4 1490622 4. Resim tekniklerini kuramsal olarak bilir. 4.1- Karakalem, füzen, pastel, lavi ve sulu boya tekniklerini uygular.
5 1491052 5. Resim türlerini kuramsal olarak bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek