Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES205 Figür ve Mekan Çözümlemeleri I 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Figür ve Mekan Çözümlemeleri I dersinin amacı, resim atelye dersleri ve diğer imgelem çalışmaları gerektiren dersler için bir temel gerekçe ve altyapı sağlamak için figür çözümlemelerine ilişkin teknik, yöntem, eğilim, metodolojik ele alış, disipliler arası ilişkililik ve anatomik çözümleri içermektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Metin EKER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Prentice,R. (1995). Teaching art and design. London-New York: Continuum. 2. Milbrath, C., and Lightfoot, C. (2010). Art and human development. New York-London: Psychology Press. 3. Lorand, R. (2000). Aesthetic order. London-New York: Routledge. 4. Wade, N., and Swanston, M. Visual perception. New York: Routledge.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Figür ve Mekan Çözümlemeleri I dersi, figür kavramının çözümlenmesi; resim sanatında figür ve figratif anlayışların incelenmesi; insan ve hayvan figürlerinin resim sanatındaki değeri; figür çözümlemeleri, anatomik çözümlemeler; poz, pozisyon ve kompozisyonda figür; figür çizimleri, pozisyon kurgulama; imgesel figürasyonlar; modelden çalışmalar; oransal ve matematik kavram ve uygulamalar gibi içerikleri işleyecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 3 30 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Figür kavramı hakkında genel bilgi.
2 İnsan ve Hayvan Figürleri incelemeleri.
3 Resim sanatında figüratif çalışmalar. figür ve mekan çözümlemeleri 3. hafta.docx
4 Resim sanatında figüratif kompozisyon kriterleri. figür ve mekan çözümlemeleri 4. hafta.docx
5 Model, canlı model veya insan figürü çizimleri. figür ve mekan çözümlemeleri 5. hafta.docx
6 Modelden çizim. figür ve mekan çözümlemeleri 6. hafta.docx
7 Figür nesne ilişkileri çizimleri. figür ve mekan düzenlemeleri 7. hafta.docx
8 Tek figürlü çizimler. Figür ve mekan çözümlemeleri 8. hafta.docx
9 Ara sınav. figür ve mekan çözümlemeleri 9. hafta.docx
10 Bol figürlü çizimler. figür ve mekan çözümlemeleri 10. hafta.docx
11 İnsan figürü ve anatomik incelemeler. figür ve mekan çözümlemeleri 11. hafta.docx
12 Anatomik çizimler. figğr ve mekan çözümlemeleri 12. hafta.docx
13 Çizimde geometrik ve oransal değerler. figür ve mekan çözümlemeleri 13. hafta.docx
14 Figür çizimi ve matematik unsurlar. figür ve mekan çözümlemeleri 14. hafta.docx
15 çizimin pratiği ve bilimi-kitap.PDF
kitap çizim.PDF
kitap-çizimin doğal yolları.PDF
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1490327 Figür kavramının ve resimde figür olgusunun ne olduğunu bilir.
2 1490328 Resim sanatında figüratif çalışmaları hakkında çözümleme yapar.
3 1490329 İnsan figürü ve hayvan figürü hakkında anatomik inceleme gerçekleştirir.
4 1490330 Modelden çalışma gerçekleştirir.
5 1490331 Figür hakkında oransal ve matematik değerleri kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 4 4 1 2 4 2 2 2 3 2 3
2 3 4 2 4 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2
3 3 3 1 3 4 2 2 2 1 1 1 3 2 2
4 4 3 2 4 3 2 2 3 1 2 1 3 2 3
5 3 3 2 3 4 1 2 4 1 2 2 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek