Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES207 Temel Bilgisayar ve İletişim Tekniklerine Giriş 927001 2 3 7

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; çağın bir gereksinimleri doğrultusunda teknoloji olanaklarını içeren bilgisayarın tanıtımın yapılması, alan için avantajlarının değerlendirilmesi ve eğitime katkısı olan programlar hakkında bilgi verilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Erkan LİKOS

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Adım Adım Microsoft Office Professional, 2010. 2) Frye, C., Cox, J., Lambert, LAMBERT, J. (2011). Arkadaş Yayınları, Ankara. 3) Bayar, M.Ö., (2012). Photoshop CS 6, KodLab Yayınevi, İstanbul. 4) The Adobe Photoshop CS6 Book for Digital Photographers, Scott KELBY, Peachpit Press, USA, 2012

Dersin İçeriği

Bilgi teknolojisi, bilgisayarın tanıtımı, yazılımların anlatımı, işletim sistemleri hakkında bilgi, veri tabanları, bilgisayar ağları, internetin altyapısı ve kullanımı, ofis programlarında işlemler; Kelime programı; Tablo programları; Sunum programları; Çizim ve resim işleme programları, bilgisayarlar ile problem çözme yolları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgisayar, bilgisayar çeşitleri ve bilgi teknolojisi kavramı
2 Bilgisayar donanımı, giridi-çıktı birimleri, bellek ve diğer donanımlar
3 İnternetin altyapısı, bilgisayarlar arası iletişim, temel kavramlar
4 İnternetin kullanımı, temel kavramlar, www,Browserlar, Arama Motorları, e-mail ve diğerleri.
5 Ofis yazılımlarının ortak öğeleri, yazılımların çalıştırılması ve sona erdirilmesi, menüler, kısayollar, uygulamalar ve diğerleri.
6 Ofis programları : Kelime işleme programı temel özellikleri ve kullanımı
7 Ofis programları : Kelime işleme programı temel özellikleri ve kullanımı
8 Ofis programları : Tablo programı temel özellikleri ve kullanımı
9 Ara sınav
10 Ofis programları : Tablo programı temel özellikleri ve kullanımı
11 Ofis programları : Sunu programı temel özellikleri ve kullanımı
12 Ofis programları : Sunu programı temel özellikleri ve kullanımı
13 Ofis programları : Resim ve çizim programları, temel özellikleri ve kullanma
14 Ofis programları : Resim ve çizim programları, temel özellikleri ve kullanma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511718 Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramlarını açıklayabilir.
2 1511720 İnternet altyapısı ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olur.
3 1511722 Ofis yazılımlarını etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4
2
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek