Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES202 Resim Atelye II 927001 2 4 8

Dersin Amacı

Resim Atelye II dersi, resim sanatında ve yağlıboya resim çalışmalarında teknik kapsamlı çalışmalardan birinci dönem gerçekleştirilen “optik-objektif yansıtma” çalışmasının ardından, “ekspresif (dışavurumsal) yansıtma, deformatif (biçimbozumsal) yansıtma ve transformatif (anlatım ve görsel transfer) yansıtma” olarak üç çalışmanın gerçekleştirilmesi amacını sergilemektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Ceylan SEBİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Gilbert Clark-Enra zimmerman, Teaching Talented Art Students, teacher Colloge Press, New York 2004. • K.S.Fleckenstein-L.T.Calendrillo-D.A. Worley, Language and Image Into Reading-Writing Clüssroom: Teaching Vision, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey-Mahwah-London 2002. • Christian leborg, Visual Grammar, Princeton architechtural Press, New York 2004. • Michael Leyton, The Structure of Painting, Springer, Vien-New York 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Resim Atelye II dersi ile resmin teknik yansıtma/aktarma süreçleri işlenecektir. Dört adet yansıtma/aktarma süreçleri “optik-objektif yansıtma/aktarma (Resim Atelye I dersinde gerçekleştirilmişti), ekspresif yansıtma/aktarma, deformatif yansıtma/aktarma ve transformatif yansıtma/aktarma’dır. Bu üç sürecin tuval üzerine yağlıboya çalışmaları ile gerçekleştirilecektir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 1 10 1
54 Ev Ödevi 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 8 104
6 Uygulama/Pratik 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Resim sanatında aktarma/yansıtma çalışmaları ve süreçleri hakkında bilgiler
2 Ekspresif yansıtma / aktarma çalışması ile ilgili bilgiler
3 Ekspresif yansıtma / aktarma için eskiz çalışmaları
4 Ekspresif yansıtma / aktarma uygulaması gerçekleştirme
5 Ekspresif yansıtma / aktarma çalışması ile ilgili sonuç çalışması
6 Deformatif yansıtma/aktarma çalışması ile ilgili bilgiler
7 Deformatif yansıtma/aktarma çalışması için eskiz hazırlama
8 Deformatif yansıtma/aktarma uygulaması gerçekleştirme
9 Deformatif yansıtma/aktarma çalışması ile ilgili sonuç değerlendirmeleri
10 Transformatif yansıtma/aktarma çalışması hakkında bilgiler
11 Ara sınav
12 Transformatif yansıtma/aktarma çalışması için eskiz gerçekleştirme
13 Transformatif yansıtma/aktarma uygulaması gerçekleştirme
14 Transformatif yansıtma/aktarma çalışması sonuç değerlendirmesi gerçekleştirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1505868 Dışavurumsal çalışmaların temel niteliklerine kavrayabilme ve resim uygulamasında gerçekleştirebilme
2 1505869 Biçim bozumsal çalışmaların temel niteliklerine kavrayabilme ve resim uygulamasında gerçekleştirebilme
3 1505870 Biçim ve konu dönüşümsel çalışmaların temel niteliklerine kavrayabilme ve resim uygulamasında gerçekleştirebilme
4 1505871 Tuval üzerine yağlıboya çalışmalarında süreç analizlerini kavrayabilme
5 1505872 Resim sanatında uygulama sonrası kritik değerlendirmelerde bulunabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5
2 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5
3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5
4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4
5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek