Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES208 İllüstrasyon 927001 2 4 6

Dersin Amacı

Bu derste, dijital illüstrasyon tekniklerine ilişkin bilgi verilmesi, ulusal ve uluslararası dijital illüstrasyon sanatçılarının uygulamalarından oluşan örnekler gösterilmesi, piksel ve vektörel tabanlı programlar ile dijital tabletlerin kullanım olanaklarının deneyimlenmesi, beceriler edinilmesi; yayın illüstrasyonları, bilimsel ve teknik illüstrasyonlar ile reklam illüstrasyonlarına ilişkin farklı ve çeşitli projeler gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Özlem Ayvaz Tunç

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Tekin Çam, Ali; (2012). İllüstrasyon; Alternatif Yayıncılık. 2. Withrow, Steve; Withrow, Lesley Breen. (2009). Illustrating Children's Picture Books: Tutorials, Case Studies, Know-How, Inspiration, Writer's Digest Books. 3. Salisbury, Martin. (2004). Illustrating Children's Books: Creating Pictures for Publication, Barron's Educational Series; First Edition edition 4. Bossert, Jill. (1998). Children's Book Illustration: Step By Step Techniques, A Unique Guide From The Masters, RotoVision Publisher.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Derste, dijital illüstrasyon tekniklerine ilişkin bilgi verilmesi, ulusal ve uluslararası dijital illüstrasyon sanatçılarının uygulamalarından oluşan örnekler gösterilmesi, piksel ve vektörel tabanlı programlar ile dijital tabletlerin kullanım olanaklarının deneyimlenmesi, beceriler edinilmesi; yayın illüstrasyonları, bilimsel ve teknik illüstrasyonlar ile reklam illüstrasyonlarına ilişkin farklı ve çeşitli projeler gerçekleştirilmesi anlatılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 12 2 24
29 Bireysel Çalışma 7 1 7
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
34 Okuma 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin dönem süresince nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgi verilmesi, illüstrasyon tekniklerine ilişkin bilgi verilmesi, illüstrasyon sanatçılarının uygulamalarına dair örneklerin analitik olarak değerlendirmesi. Literatür hazırlığı 1.hafta res illüstrasyon -.docx
2 Tema belirlenmesi ve Belirlenen tema çerçevesinde kitap metni geliştirme Araştırma, inceleme 2.hafta res illüstrasyon -.docx
RESİM İLLUSTRASYON.pdf
3 Serbest teknikle küçük taslaklar oluşturma. Kitap kapağı ve sayfa resimlemeleri. Araştırma, inceleme RESİM İLSUT PROJE 3.hafta.docx
4 Karakter tasarımı Araştırma, inceleme RESİM İLSUT PROJE 4.hafta.docx
5 Öykü Panolarının geliştirilmesi Araştırma, inceleme RESİM İLSUT PROJE 5.hafta.docx
6 Storyboardların hazırlanması Araştırma, inceleme RESİM İLSUT PROJE 6.hafta.docx
7 illüstrasyon çalışmasına devam edilmesi. Renklendirme  Araştırma, inceleme RESİM İLSUT PROJE 7.hafta.docx
8 illüstrasyon çalışmasına devam edilmesi. Renklendirme Araştırma, inceleme RESİM İLSUT PROJE 8.hafta.docx
9 Ara sınav
10 illüstrasyon çalışmasına devam edilmesi. Renklendirme  Araştırma, inceleme
11 illüstrasyon çalışmasına devam edilmesi. Renklendirme  Araştırma, inceleme
12 illüstrasyon çalışmasına devam edilmesi.  Araştırma, inceleme
13 Son düzeltmelerin yapılması Araştırma, inceleme
14 Projelerin tamamlanması, döneme ilişkin genel bir değerlendirme yapılması. Araştırma, inceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511726 illüstrasyon tekniklerini açıklayabilir, illüstrasyon sanatçılarını tanıyabilir ve çalışmalarını analitik olarak değerlendirebilir.
2 1511727 Geleneksel yöntemlerle illüstrasyonlar yapabilir, farklı boya tekniklerinin deneyebilir, birtakım beceriler kazanabilir.
3 1511728 Yayın illüstrasyonları, bilimsel ve teknik illüstrasyonlar ile reklam illüstrasyonlarına ilişkin farklı ve çeşitli projeler gerçekleştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5
2 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5
3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek