Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES301 Resim Atelye III 927001 3 5 8

Dersin Amacı

Resim Atelye III dersi, resim sanatında içerik süreci ve bu sürece ilişkin tematik alternatifleri inceleyerek uygulamalarda gerçekleştirmek amacını sergiler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Elif ŞENEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Clark, Toby (2011). Sanat ve Propaganda: Kitle Kültürü Çağında Politik İmge. (Çeviren: Esin Hoşsucu). Sanat ve Kuram Dizisi: 8-Ayrıntı Yayınları: 409: İstanbul. 2. Girgin, Figen (2018). Çağdaş Sanat ve Yeniden Üretim: Alıntı, Öykünme, Kolaj, Taklit (1. Baskı). Sanat Kuramları-Hayalperest Yayınevi: İstanbul. 3. Leborg, Christian (2004). Visual Grammar (1. Baskı). Princeton Architechtural Press: New York. 4. Leyton, Michael (2006). The Structure of Paintings. Springer: Wien-New York.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Resim Atelye III dersi, resim sanatında içerik süreci ve bu sürece ilişkin tematik alternatifleri inceleyerek uygulamalarda gerçekleştirmek amacını gerçekleştirmek için 9-10 farklı içerik yapılanmasına sahiptir. Bunlar tematik ele alışlar olarak; imitatif çalışma, gündem çalışması, tepki (reaksiyon içerikli) çalışması, dekoratif resim olgusu, soyutlama olgusu, karakter analizi ve portre çalışması, pastishe-parodi (postmodern bir kapsam) çalışması, fütüristik (gelecekçi) perspektif çalışması, model ve teori çalışması ve kişilik olgusu biçiminde konuları kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 10 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 8 104
6 Uygulama/Pratik 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanatta biçim ve içerik ilişkisinin açıklanması, dönem boyunca yapılacak tematik uygulamaların tartışılması. Resim Atelye III 1. hafta.docx
2 Resim sanatında kopya ve taklit kavramlarının irdelenmesi ve örnek çalışmaların analizi. Resim Atelye III 2. hafta.docx
boyamanın bilimi.pdf
creatıve vısualıtıon.PDF
eDdJm4A9N.pdf
Ione A. Innovation and Visualization- Trajectories, Strategies, and Myths.pdf
imajın canlanması.pdf
resimlerin nerobiyolojisi-kitap.PDF
sanatın sosyolojisi.pdf
3 Resim sanatında imitatif çalışma olgusuna dair eleştirel örneklem geliştirme. Resim Atelye III 3. hafta.docx
4 Resim sanatında gündemi yansıtan eserlerin analizi. Resim Atelye III 4. hafta.docx
5 Gündem yansıtıcı çalışma uygulamaları. Resim Atelye III 5. hafta.docx
6 Resim sanatında tepki içerikli eserlerin analizi. Resim Atelye III 6. hafta.docx
7 Tepki içerikli çalışma uygulamaları. Resim Atelye III 7. hafta.docx
8 Resim sanatında dekoratif resim olgusunun analizi. Resim Atelye III 8. hafta.docx
9 Ara sınav. Resim Atelye III 9. hafta.docx
10 Resim sanatında dekoratif resim olgusuna dair eleştirel örneklem geliştirme. Resim Atelye III 10. hafta.docx
11 Resim sanatında soyutlama olgusu ve eser analizi. Resim Atelye III 11. hafta.docx
12 Soyutlama uygulamaları. Resim Atelye III 12. hafta.docx
13 Duyguyu ve karakteristik yapıyı ifade eden portre eserlerin analizi. Resim Atelye III 13. hafta.docx
14 Otoportre uygulamaları. Resim Atelye III 14. hafta.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1490357 Resim sanatında içerik ve tematik yaklaşımları bilir.
2 1490358 Resim çalışmalarında içerik yapılanmaları gerçekleştirebilir.
3 1490359 Resim çalışmalarında kuramsal temelleri kullanabilir.
4 1490360 Resim çalışmasında kişisel yaklaşım ve bakış açısı geliştirebilir.
5 1490361 Kendi çalışmaları hakkında kritik yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 5 3
2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3
3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4
4 2 4 3 5 5 4 2 5 4 3 3 5 5 4
5 3 4 2 4 5 4 2 4 4 3 3 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek