Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES303 Duvar Resmi I 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Bu ders içinde öğrenci fresk (sıva üzerine boyama), sigrafitto (rekli sıvalar ile rölyef) veya doğrudan sentetik boyalar ile uygulanan yüzey çalışmaları için projeler gerçekleştirilir ve yerinde uygulamalar yapmaları sağlanır. Okullar, hastaneler, alışveriş merkezleri gibi mekanların duvarlarına doğrudan uygulamalar gerçekleştirmeleri amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üy. Engin Güney

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Themes And Fondations of Art, Elizabeth L. Katz, E. Louis Lankford, Danice D. Plank, West Publishing Company, 1995 Sanat Ansiklopedisi, Celal Esad Arseven, Milli Eğitim Basımevi, İst. 1975 Larousse Encyclopedia of Renaıssance and Baroque Art, General Editor: Rene Huyghe, Hamlyn,1964

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin Kısa İçeriği Geleneksel resim sanatı örneklerini içeren bir uygulama olarak duvar resimleri, bugün de iç ve dış mekân cephe uygulamalarında tercih edilmektedir. Resmi kitleler ile doğrudan temas ettirebilecek etkide olmasından dolayı önemli mekânlarda çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu ders içinde öğrenci fresk (sıva üzerine boyama), sigrafitto (rekli sıvalar ile rölyef) veya doğrudan sentetik boyalar ile uygulanan yüzey çalışmaları için teknik altyapı sunulur. Öğrencilerden çeşitli ölçülerde deneme çalışmalar yapması istenir. Kentlerde, mimari yapıların dışında uygulanmış duvar resimleri örnekleri derlenerek, çalışmalar çevresine kattığı değer bağlamında irdelenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 9 4 36
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Duvar resmi tarihçesi. Mağara duvar resimleri, fresko, grafiti, mozaik Duvar Resmi 1. Ders .mp4
https://www.turna.com/blog/dunya-tarihini-degistiren-duvar-resimleri
2 Sanat tarihinden örnekler duvar resmi ders 2. ders hazırlığı.mp4
http://www.mimarizm.com/hobi/sanat-ile-zanaat-arasinda-duvar-ressamligi_115855
3 Geleneksel duvar resmi uygulamalarından fresko ve skrafitto tekniği https://duvardakisanat.com/blog/fresk-sanati/
4 Örnekler üzerinden duvar resminde kullanılan malzeme bilgisi http://www.duvarresmiboyamasanati.com/sikca-sorulan-sorular
https://www.arthipo.com/artblog/resim-cizim-teknikleri/duvar-resimleri-duvar-resmi-teknikleri.html
5 Sgrafito tekniğini kullanarak duvar resmi uygulama öncesi tasarlama https://www.arthipo.com/artblog/resim-cizim-teknikleri/duvar-resimleri-duvar-resmi-teknikleri.html
6 Tasarım hazırlama DUVAR RESMİ UYGULAMASI.docx
7 Tasarım hazırlama Bap.pdf
8 Mozaik tekniği ve uygulama alanları üzerine araştırma yapmak. Bap.pdf
9 Grafiti tekniği ve uygulama alanları üzerine araştırma yapmak. Bap.pdf
10 Örnekler üzerinden duvar resmi yapılmış mekanlarda oluşan karakter ve kimlik çözümlemeleri Bap.pdf
11 Bireysel araştırmalar doğrultusunda duvar resmi projesi hazırlığı Bap.pdf
12 Bireysel araştırmalar doğrultusunda duvar resmi projesi önerileri Bap.pdf
13 Bireysel araştırmalar doğrultusunda duvar resmi proje değerlendirmesi Bap.pdf
14 Bireysel araştırmalar doğrultusunda duvar resmi projesi uygulama öncesi hazırlık Bap.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1490345 Geleneksel duvar resmi uygulamaları dışında farklı malzemeler ve teknikler kullanır.
2 1490346 Duvar resmi projeleri geliştirebilme, sunum yapabilme ve uygulayabilme becerisi edinir.
3 1490347 Geleneksel duvar resmi uygulamalarından Skrafiito tekniği hakkında teorik bilgi ve uygulama becerisi kazanır
4 1490348 Mimari yapının dönemsel özelliği veya yapısal karakterine uygun Duvar Resmi projeleri geliştirebilme yetisini kazanır
5 1490349 Çağdaş Mimaride Duvar Resmi uygulamaları hakkında yeni teknolojilerden faydalanarak proje geliştirebilme becerisi edinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 2 4 3 1 4 3 3 2 2 4 5
2 3 2 2 2 4 4 2 4 3 3 2 4 4 5
3 1 2 3 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 3
4 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 1 2 3 4
5 2 2 2 3 2 3 3 4 2 3 2 2 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek