Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES305 Deneysel Sanat 927001 3 5 7

Dersin Amacı

Bu derste öğrenciye, resim sanatında tasarım ve buluşun teorik ve pratik alanlardaki önemini kavratarak özgün tasarım ve buluş becerisi kazandırmak, deneysel çalışmaların bilhassa çağdaş sanat stratejileri ile ilişkisini, resim sanatında malzeme, teknik ve süreç bağlamındaki çeşitlenmeleri öğreterek özgün bir sanatsal tavır geliştirmelerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Elif ŞENEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Atakan, Nancy (2008). Sanatta Alternatif Arayışlar (1. Baskı). İzmir: Sanat-Kuram Dizisi: 2-Karakalem Kitabevi Yayınları:2. 2. Fineberg, Jonathan (2014). 1940'tan Günümüze Sanat: Varlık Stratejileri. (Editör: Arif Ziya Tunç, Çevirenler: Simber Atay-Eskier, Göral Erinç Yılmaz). İzmir: Karakalem Kitabevi Yayınları:11. 3. Heartney, Eleanor (2010). Sanat ve Bugün. (Çeviren: Osman Akınhay). Akbank Kültür ve Sanat Dizisi:78. Agora Kitaplığı: İstanbul. 4. Sukla, Ananta Ch. (2003). Art and Experience (1. Baskı). Wetsport-London: Praeger. 5. Taft, W. Staenley, Mayer, James W. (2000). The Science of Paintings. New York: Springer. 6. Wilson, Michael (2015). Çağdaş Sanat Nasıl Okunur: 21. Yüzyıl Sanatını Yaşamak. (Çeviren: Firdevs Candil Erdoğan). İstanbul: Sanat Kuramları-Hayalperest Yayınevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Özgün tasarım ve buluşun sanat pratiklerindeki önemi ve dersin işleyiş sürecinin açıklanması; sanat-bilim-teknoloji ilişkisi ve sanatın diğer disiplinlerle etkileşimi; sanatın değişim süreçlerini etkileyen durumlar üzerine tartışma; postmodernizm kavramı ve postmodern sanat; deneysel sanatın çağdaş sanat ve güncel sanat üzerinden okunması; çağdaş sanatta geleneksel sanat ifadelerini aşan arayışlar ve disiplinlerarası yaklaşımlar; çağdaş sanatı bağlamları, formları, tema ve sorunsalları, tüketim süreçleri ile anlamak; malzeme ve tekniklerde alternatif arayışlar ile çağdaş sanattaki örneklerden incelemeler; deneysel sanat uygulamaları, karışık teknik ve disiplinlerarası yaklaşımla oluşturulacak bir proje ve proje değerlendirme süreçleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Özgün tasarım ve buluşun sanat pratiklerindeki önemi ve dersin işleyiş sürecinin açıklanması. 1.hafta.docx
ders-1.pptx
2 Sanat-bilim-teknoloji ilişkisi ve sanatın diğer disiplinlerle etkileşimi. 2.hafta.docx
3 Sanatın değişim süreçlerini etkileyen durumlar üzerine tartışma. 3.hafta.docx
4 Postmodernizm kavramı ve postmodern sanat. 4.hafta.docx
5 Deneysel sanatın çağdaş sanat ve güncel sanat üzerinden okunması. 5.hafta.docx
6 Çağdaş sanatta geleneksel sanat ifadelerini aşan arayışlar ve disiplinlerarası yaklaşımlar. 6.hafta.docx
7 Çağdaş sanatı bağlamları, formları, tema ve sorunsalları, tüketim süreçleri ile anlamak. 7.hafta.docx
8 Malzeme ve tekniklerde alternatif arayışlar ile çağdaş sanattaki örneklerden incelemeler. 8.hafta.docx
9 Ara sınav 9.hafta.docx
10 Deneysel sanat uygulamaları, karışık teknik ve disiplinlerarası yaklaşımla oluşturulacak bir projeye başlama. 10.hafta.docx
11 Deneysel sanat proje uygulaması devam. 11.hafta.docx
12 Deneysel sanat proje uygulaması devam. 12.hafta.docx
13 Deneysel sanat proje uygulaması devam. 13.hafta.docx
14 Deneysel sanat proje değerlendirme süreçleri. 14.hafta.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1506068 Resim sanatında teknik, uygulama alternatifleri ile ilgili tecrübe sahibi olur.
2 1506069 Disiplinler arası çalışmalarda kullanılan malzemelerin birbiriyle uyumu hakkında bilgi sahibi olur
3 1506070 Deneysel çalışmalarda araştırma sürecinin, çözüme kavuşturulmuş bir sanatsal üründen daha önemli olduğunu kavrar
4 1506071 Çağdaş Sanat çalışmalarında sergilenen yeni yaklaşımları ve kullanılan materyal ve teknikleri bilir
5 1506072 Sanatın sınırlarını materyal veya teknikler açısından genişletme amaçlı denemeler yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
2 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5
3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek