Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES409 Sanatsal Okuryazarlıklar 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Sanatsal okuryazarlıklar dersi, sanat eğitiminin çağdaş örneklemlerinden biri olarak geleneksel anlamda estetik, sanat eleştirisi, sanat sosyolojisi vs. gibi birbirleriyle ilintili derslerin müşterek yapılarını bir araya getirerek, özellikle çağdaş sanat süreçlerinde genel sanat ve resim sanatının ürünlerini değişken ve dinamik bağlamlarda izlemeyi, incelemeyi, çözümlemeyi, değerlendirmeyi, kişisel bakış açılarında içselleştirmeyi ve eleştirel yöntemler ile irdelemeyi amaçlamaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Engin Güney

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Mitchell, W.J.T. (1980). The language of images. Chicago-London: The University of Chicago Press. 2. Schroeder, J.E. (2002). Visual consumption. London-New York: Routledge 3. Schirato, T. and Webb,J. (2004). Reading the visual. Australia: Allen and Unwi. 4. Freire, P. , Macedo, D., (1998). Okuryazarlık, Sözcükleri ve Dünyayı Okumak. İmge Yayınevi, (Çev: Serap Ayhan), Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sanat eserlerini genel anlamda geleneksel ve çağdaş olarak sınıflandırabilme, özel anlamda ise akım, anlayış ve üslup olarak sınıflandırabilme; sanatsal sınıflandırmaların ve kategorik ele alışların genel niteliklerini incelemek; sanatsal üretim ve tüketim bağlamlarını kuramsal bileşkelerde görebilmek; sanat, sanatçı ve izleyici arasındaki diyaloğun estetik ve diğer gerekçelerini belirlemek; okur-yazarlık (Literacy) süreçlerinin değerlendirmesini gerçekleştirmek; eser eleştirilerine ilişkin bağlam geliştirebilmek; okuryazarlığı eleştirel pedagojinin yöntemleri olarak değerlendirmek; örnek eser çözümlemeleri gerçekleştirmek, bu dersin içerikleri olarak sunulabilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 2 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat eserinin ontolojik gerekçeleri. SANAT ESERİNİN ONTOLOJİK GEREKÇELERİ.pptx
kültürün temel dinamikleri.docx
sanat kültürü.docx
Sanatsal okuryazarlık 1. dersi hazırlık videosu- Loom Recording.mp4
2 Okuryazarlık, okuryazarlık türleri, sanatsal okuryazarlık Okuryazarlık, Okuryazarlık Türleri, Sanatsal okuryazarlık.pptx
sosyo kültürel dönüşümler ve sanat.docx
3 Dünyada ve Türkiye'de sanatsal okuryazarlık kavramının gelişimi. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SANATSAL OKURYAZARLIK KAVRAMININ GELİŞİMİ ve ETKİSİDÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SANATSAL OKURYAZARLIK KAVRAMININ GELİŞİMİ ve ETKİSİ.pptx
sosyo kültürel dönüşümler ve sanat.docx
4 Sanatsal okuryazarlık ve temel nitelikleri Sanatsal okuryazarlık ve temel nitelikleri.pptx
5 Sanat eleştirisinin tanımı, basamakları ve sanatsal okuryazarlık bağlamı, örnek eser inceleme Sanat eleştirisinin tanımı, basamakları ve sanatsal okuryazarlık bağlamı, örnek eser inceleme.pptx
6 Öğrencilerin belirlediği sanat eserlerinin sanat eleştirisi basamakları ve sanatsal okuryazarlık niteliklerine göre incelenmesi ÖĞRENCİ ÖDEV TESLİMLERİ ÖRNEK1.pptx
7 Öğrencilerin belirlediği sanat eserlerinin sanat eleştirisi basamakları ve sanatsal okuryazarlık niteliklerine göre incelenmesi ÖĞRENCİ ÖDEV TESLİMLERİ ÖRNEK 2.pptx
8 Sanatsal okuryazarlık ve görsel kültür Sanatsal okuryazarlık ve Görsel Kültür.pptx
9 Ara sınav Ara sınav haftası.docx
10 Sanatsal okuryazarlık ve Tüketim süreçleri SANATSAL OKURYAZARLIK VE TÜKETİM SÜREÇLERİ.pptx
11 Sanatsal okuryazalık ve küreselleşme SANATSAL OKURYAZARLIK VE KÜRESELLEŞME.pptx
12 Okuryazar olarak sanatçı ve yaratım sürecine yansımaları, okur yazar olarak izleyici Okuryazar olarak sanatçı ve yaratım sürecine yansımaları, okur yazar olarak izleyici.pptx
13 Okur-yazar olarak sanatçı. Okuryazar olarak sanatçı ve yaratım sürecine yansımaları, okur yazar olarak izleyici.pptx
14 Mona-Lisa Gülüşü filminden kesitlerin izlenmesi ve analizinin yapılması Eser inceleme.pptx
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1505910 Sanat anlayışlarını ile sanatçı eser yönelimlerini açıklar, sınıflandırır ve yorumlar
2 1505911 Sanatsal nitelikleri sanat eseri bağlamında çözümler
3 1505912 Sanat algısında disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olur.
4 1505913 Sanatsal okur-yazarlık sürecini sanatsal üretim ve tüketim bağlamında yeniden kurgular.
5 1505914 Sanat ve estetik bağlamı yeni eleştirel yöntem ve değerlendirmeler ile kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5
2 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5
3 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5
4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek