Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES302 Resim Atelye IV 927001 3 6 8

Dersin Amacı

Resim Atelye IV dersi, resim sanatında içerik süreci ve bu sürece ilişkin tematik alternatifleri inceleyerek uygulamalarda gerçekleştirmek amacını sergiler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Metin EKER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Clark, G. and Zimmerman, E. (2004) teaching talented art students. New York: Teacher Colloge Press. 2. Fleckenstein, K.S., Calendrillo, L.T. and Worley. D.A. (2002). Language and image into reading-writing classroom: teaching vision. New Jersey-Mahwah-London: Lawrence Erlbaum Associates. 3. Leborg, C. (2004). Visual grammar. New York: Princeton Architechtural Press. 4. Leyton, M. (2006). The structure of painting. Vien-New York: Springer.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Resim Atelye IV dersi, resim sanatında içerik süreci ve bu sürece ilişkin tematik alternatifleri inceleyerek uygulamalarda gerçekleştirmek amacını gerçekleştirmek için 9-10 farklı içerik yapılanmasına sahiptir. Bunlar tematik ele alışlar olarak; imitatif çalışma, gündem çalışması, tepki (reaksiyon içerikli) çalışması, dekoratif resim olgusu, soyutlama olgusu, karakter analizi ve portre çalışması, pastishe-parodi (postmodern bir kapsam) çalışması, fütüristik (gelecekçi) perspektif çalışması, model ve teori çalışması ve kişilik olgusu biçiminde konuları kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 8 104
6 Uygulama/Pratik 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 3 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Resim sanatında içerik ve tematik yaklaşımları sanat tarihsel örneklerde incelemek. çağdaş sanat ve bellek.PDF
estetikte yeni yollar.pdf
2 Postmodern resim sanatını incelemek. atelye IV bahar 2.docx
3 Pastiş-parodi çalışması için örnek araştırmak. atelye IV bahar 3.docx
4 Pastiş-parodi çalışması gerçekleştirmek. atelye IV bahar 4.docx
5 Gelecekçi bir resim sanatı için tematik örneklem gerçekleştirmek. atelye IV bahar 5.docx
6 Gelecekçi (fütüristik) bir resim çalışması gerçekleştirmek. atelye IV bahar 6.docx
7 Resim sanatında kişisel üslup ve tematik model örneklerini araştırmak. atelye IV bahar 7.docx
8 Resim sanatında içerik model uygulaması gerçekleştirmek. atelye IV bahar 8.docx
9 Ara sınav. atelye IV bahar 9.docx
10 Resim sanatında fiziksel model örnekleri artaştırmak. atelye IV bahar 10.docx
11 Resim çalışmalarında fiziksel model uygulaması gerçekleştirmek. atelye IV bahar 11.docx
12 Resim sanatında sanatçı ve sanatı arasındaki karakter örneklemlerini incelemek. atelye IV bahar 12.docx
13 Resimlerinde kişilik oldusunu betimleyebilecek çalışmalara odaklanmak. atelye IV bahar 13.docx
14 Kişiliğini resminda yansıtabilecek çalışma gerçekleştirmek. atelye IV bahar 14.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1505942 Resim sanatında içerik ve tematik yaklaşımları bilir.
2 1505943 Resim çalışmalarında içerik yapılanmaları gerçekleştirebilir.
3 1505944 Resim çalışmalarında kuramsal temelleri kullanabilir.
4 1505945 Resim çalışmasında kişisel yaklaşım ve bakış açısı geliştirebilir.
5 1505946 Kendi çalışmaları hakkında kritik yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 3
3 5
4 4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek