Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES304 Duvar Resmi II 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Çağdaş mimari alanlarda yeni malzemelerle duvar resmi yapma ve mimari resim ilişkisini sorgulayabilme. Teknik olanaklarına göre duvar resmi yapılacak alanlara uygun tasarımlar yapılması ve yapılan tasarımların mekan ve teknik olanaklar çerçevesinde uygulanması. Öğrencilere farklı malzeme ve tekniklerle duvar yüzeyi veya benzeri bir yüzeye resim yapma becerileri kazandırmak. Özgün çalışmaların yeni yöntemlerle yaptırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğ. Üy. Engin Güney

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Themes And Fondations of Art, Elizabeth L. Katz, E. Louis Lankford, Danice D. Plank, West Publishing Company, 1995 Sanat Ansiklopedisi, Celal Esad Arseven, Milli Eğitim Basımevi, İst. 1975 Larousse Encyclopedia of Renaıssance and Baroque Art, General Editor: Rene Huyghe, Hamlyn,1964

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Grup projesi kapsamında duvar resmi çalışması yapmak, grup üyelerinin tespiti ve görev dağılım, belirlenen konuya uygun duvar resim teknik ve malzeme seçimi hazırlığı ve uygulama aşamalarının belirlenmesi, çalışmada karşılaşılan sorun tespiti ve çözüm yollarının tartışılması, projenin çağdaş örneklerle karşılaştırılması ve değerlendirilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 12 3 36
29 Bireysel Çalışma 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Grup projesi. Duvar resmi grup çalışması. Grup üyelerinin tespiti ve görev dağılımı. duvar resmi 2.docx
2 Belirlenen konuya uygun duvar resim teknik ve malzeme seçimi hazırlığı ve uygulama aşamalarının belirlenmesi Sunum hazırlığı duvar resmi 2.docx
3 Çalışmada karşılaşılan sorun tespiti ve çözüm yollarının tartışılması duvar resmi 2.docx
4 Proje görsellerinin hazırlanması duvar resmi 2.docx
5 Proje görsellerinin değerlendirilmesi duvar resmi 2.docx
6 Projenin çağdaş örneklerle karşılaştırılması ve değerlendirilmesi duvar resmi 2.docx
7 Projenin uygulanması için zemin hazırlığı Kullanılacak malzemelrin hazırlanması duvar resmi 2.docx
8 Projenin uygulanması Kullanılacak malzemelrin hazırlanması duvar resmi 2.docx
9 Projenin uygulanması Kullanılacak malzemelrin hazırlanması duvar resmi 2.docx
10 Projenin uygulanması Kullanılacak malzemelrin hazırlanması duvar resmi 2.docx
11 Projenin uygulanması Kullanılacak malzemelrin hazırlanması duvar resmi 2.docx
12 Çalışmalarda karşılaşılan sorunla tespiti ve çözüm yollarının tartışılması duvar resmi 2.docx
13 Projenin uygulanması Kullanılacak malzemelrin hazırlanması duvar resmi 2.docx
14 Projenin tamamlanması Kullanılacak malzemelrin hazırlanması duvar resmi 2.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1505963 Grup olarak hareket edip duvar resmi projesi hazırlar
2 1505964 Belirlenen konuya uygun çevresel şartları da düşünerek duvar resim tekniği ve malzeme seçimini ekiple kararlaştırır
3 1505965 Çalışmada karşılaşılan sorunlara çözüm araken birlikte hareket etme yetisi gelişir
4 1505966 Görev dağılımında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir
5 1505967 Öğrenmiş olduğu teknikleri uygulama olanağı sağlanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 3
3 2
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek