Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES306 Disiplinlerarası Sanat 927001 3 6 7

Dersin Amacı

Farklı malzeme ve tekniklere hakim olmayı öğrenir. -Doğayı, nesneleri, olayları kendine göre soyutlamaya, yorumlamaya, kavramsallaştırmaya başlar ve özgün bir bakış açısı edinir. -Sanat tarihinin ustalarının görsel kaygılarını anlar ve yorumlar. Günümüz sanatının kaygılarını takip eder ve yorumlar. Kendi görsel ve kuramsal kaygılarını günümüz sanatı doğrultusunda değerlendirir. Günümüz sanatının interdisipliner yapısı hakkında temel bilgileri aktarılır.Sonuç olarak öğrencilerin disiplinlerarası olanakları kullanarak sanat üretimleri yapmasını amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Ceylan SEBİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Clifford F. R., (2006). The neurobiyology of painting, elsevier publ. London-california Glen C.-Timo J.,(2008). Art-community, and environments, intellect. Bristol-Chicago. Richard B., (2009).Image and audience. Oxford; Oxford University Press. Lynton, N., (1982). Modern sanatın öyküsü, çev: Cevat Çapan ve Sadi Öziş, İstanbul: Remzi Kitabevi. Jenny M., (2015).Unexpected art. San Francisco: Chroincle boks. Suderburg, E., (2000).Space site intervention. Minneapolis: University of Minnesota. Shanken, Edward A., (2012).Sanat ve elektronik medya. İstanbul:Akbank. Fineberg, J. , (2014).1940’dan günümüze sanat, varlık stratejiler. İzmir:Karakalem

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genel olarak sanatın olanakları ve sınırları üzerine yoğunlaşmanın gerçekleştirilmesi amacıyla resim sanatının diğer sanat dalları ile teması irdelenir. Özelde ise sanatın niteliklerine, yaşadığı dönüşümlere, biçimsel tercihlerin değişkenliklerine ve bilim-sanat –teknoloji ilişkisinin tüm bağlamlarına temas etmenin önemine vurgu yapılır. Çağdaş sanat uygulamalarında disiplinlerarası örneklerine ve çözümlemelerine yer verilir. Özellikle video sanatı ve deneysel fotoğrafta Premier programı ile uygulama yapılır. Doğa, Kent ve kamusal alanda sanatsal müdahalelerle farklı disiplinlerdeki sanatsal ifade yöntemleri uygulanır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanatta disiplinlerarasılık, dersin içeriği ve uygulama projeleri hakkında genel bilgi. (Ödevler; deneysel fotoğraf, deneysel video, landart, publicart) Beyin Fırtınası Sunum Hazırlığı
2 Günümüz teknolojisine ait yeni ifade olanaklarının kullanılması, örnekler üzerinden tartışılması, proje üretme nedir? Sanatsal ifade yöntemlerinden biri olan (VİDEO SANATI) hakkında bilgi. Videoda sinopsis, storyboard nedir? Senaryo nasıl hazırlanır? Sunum Hazırlığı
3 Sanat ve Tasarımda Malzemenin Dili Uygulama ve deneyler
4 Yeni Tür Kamu Sanatı (Public Art) (Projeler hakkında tartışma) Sunum Hazırlığı
5 Burning Man ve Documenta Sergileri ve Sanatsal Aykırılıklar (Projeler hakkında tartışma) Tartışma
6 Lif/Fiber Art /Minör Sanatların Özellikleri Sunum Hazırlığı
7 Performans Sanatı Sunum ve Uygulama
8 Sanat Yönetimi ve Küratörlük (Proje fikirlerinin tartışılması) Karşılıklı Tartışma
9 Ara Sınav
10 Fotoğrafta temel kavramlar, (Proje fikirlerinin tartışılması) Fotoğraf ve Landart hakkında temel bilgi/ Proje fikirlerinin ve malzeme seçiminin tartışılması. Sunum Hazırlığı
11 Ortam odaklı sanat nedir? Kuramsal çerçevesi? Projelerin uygulanabilirliği, izinler, maliyet tablosu nasıl çıkarılır? Sunum Hazırlığı
12 Proje fikirlerinin tartışılması-mekan-konsept belirleme (DİJİTAL SANAT) Projelendirme
13 Proje manifestoları ve görsel sunum /Çevre Grafik Tasarım Değerlendirme
14 Proje manifestoları ve görsel sunum /SES ve IŞIK ENSTALASYONLARI Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1506137 Çağdaş sanattan görsel okumalar yapabilir.
2 1506138 Sanatta disiplinlerarası ilişkiler, kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapabilir
3 1506139 Sanatta farklı anlatım biçimlerinin görsel yapılanması, biçim ve düşünce arasındaki ilişkilerin irdelenmesi, yorumlanması
4 1506140 Öğrencinin bireysel kimlik arayışlarına yönelebilmelerini sağlayabilecek tartışma ve proje uygulamalarında yetkinlik kazanması
5 1506141 Sanatta farlı anlatım dillerini kullanabilme yeteneğine sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
2 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5
4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5
5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek