Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES401 Resim Atelye V 927001 4 7 8

Dersin Amacı

Resim Atelye V dersi, son sınıf atelye deneyimi ve kişisel anlayışların yerleşiklik kazanmaya başladığı evre olarak projektif çalışma ve seri üretim gerçekleştirme için “fiziksel ve içeriksel model” odaklı bir kapsam amaçlamaktadır. Bu dönem çalışmalarının özellikle içerik kurgusu ve inşası üzerine resim çalışmalarını karakterize etme eğilimi ile ön planda tutulması diğer bir amaç olarak sunulabilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Engin GÜNEY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Clark, G. and Zimmerman, E. (2004) teaching talented art students. New York: Teacher Colloge Press. 2. Fleckenstein, K.S., Calendrillo, L.T. and Worley. D.A. (2002). Language and image into reading-writing classroom: teaching vision. New Jersey-Mahwah-London: Lawrence Erlbaum Associates. 3. Leborg, C. (2004). Visual grammar. New York: Princeton Architechtural Press. Leyton, M. (2006). The structure of painting. Vien-New York: Springer.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Resim Atelye V dersi içerikleri, öğrencilerin sanatsal anlayış ve eğilimlerini tematik merkezde karakterize edebilmelerine olanak sağlamak ; tematik ele alışların süreç olarak kuramsal ve pratik aşamalarını doğru tasnif ve takdir etmek; herhangi bir içeriği sanatsal anlayışı ve perspektifi içinde yeniden değerlendirebilmek; ve yaptığı sanatsal üretimlerini eleştirel yaklaşımlara açık biçimde kamusal kılabilmek, biçiminde sunulabilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 12 8 96
6 Uygulama/Pratik 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanatta kişilik olgusu ve model olgusu. Sanat Olgusu.pdf
2 Resim sanatına ve uygulamalarına dönük kişisel anlayış geliştirme. kişisel anlayış geliştirme.pdf
3 Resimde içerik kurgusu ve model teşkili çalışmaları için tema araştırmaları. resim sanatında tema.pdf
4 İçerik kurgusu için materyal, veri ve kaynak incelemeleri. içerik kurgusu.docx
5 İçerik kurgusu için eskiz çalışmaları. içerik kurgusu.docx
6 İçerik kurgusu ve model çalışması 1. örnek1.docx
7 İçerik kurgusu ve model çalışması 2. örnek 2.docx
8 İçerik kurgusu ve model çalışması 3. örnek 3.docx
9 Ara Sınav. örnek üzerinden değerlendirme.docx
10 İçerik kurgusu ve model çalışması 4. örnek 4.docx
11 İçerik kurgusu ve model çalışması 5. örnek5.docx
12 İçerik kurgusu ve model çalışması 6. örnek 6.docx
13 Genel değerlendirme. örnek üzerinden genel değerlendirme.docx
14 Sunum çalışmaları. genel değerlendirme.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1491078 Görselleştirmenin teknik ve materyal karakteristiklerini bilir.
2 1491079 Resim sanatının geleneksel ve çağdaş sanat eserlerini tanır.
3 1491080 Optik-objektif aktarma yöntemini kullanır.
4 1491081 Analitik çalışmalar gerçekleştirebilir.
5 1491082 Düzenleme, armoni, kompozisyon bilgilerini görselleştirme çalışmalarında kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek