Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES407 Mezuniyet Proje Geliştirme 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Mezuniyet Proje Geliştirme dersi, son sınıfa gelmiş öğrencilerin güz yarıyılı ve bahar yarıyılını kapsayan tümleşik bir mezuniyet projesi geliştirmeyi, resim sanatına dönük ve etkileşimli biçimde üslup, anlayış ve kavrayışlarının kişiselleşmesine katkı sağlayabilecek tematik bir kapsam oluşturmalarına dönük altyapı çalışmalarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr.Üyesi Engin GÜNEY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mezuniyet Proje Geliştirme dersi, mezuniyet projesi ya da bitirme tezi kapsamlı bir çalışma olup, öğrencinin atelye resim dersleri dışında sanatsal araştırma süreçlerini kullanmalarını; tematik ele alışların akademik bir çalışma ile şekillenmesi; literatür taraması; görsel materyal toplama; sosyal ve iletişimsel yöntemler kullanarak temas ortamları yaratma; seçilen konu hakkında içerik geliştirme; ve gerekli altyapı olanaklarını biçimsel olarak toparlayıp bir dosya/doküman haline taşıma gibi içeriklere sahiptir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
34 Okuma 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Proje, mezuniyet proje veya tez çalışmalarına ilişkin kavramlar. örnek 1 .docx
2 Proje kapsamı için fiziksel hazırlıklar. örnek 2.docx
3 Proje konusu belirleme. örnek 3.docx
4 Proje konusu için varsayımlar ve problem geliştirebilme. örnek 4.docx
5 Proje kapsamı için alt problemler ve gerekçeler inşa edebilme. örnek 5 .docx
6 Proje kapsamı için yöntem geliştirme. örnek 6.docx
7 Literatür taraması yapma. örnek 7.docx
8 Görsel materyal ve doküman toplama. örnek 8.docx
9 Ara sınav. örnek 9 .docx
10 Elde edilen verileri tasnif etme. örnek 10.docx
11 Elde edilen verileri bölümler halinde başlıklandırma ve detaylandırma. örnek 11.docx
12 Proje kapsamı için dosya hazırlama. örnek 12.docx
13 Sanatsal tasarım ve uygulamalar için altyapı hazırlıkları. örnek 12.docx
14 Proje hazırlıklarının gözden geçirilmesi ve genel değerlendirme. örnek 12.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1490895 Bilimsel ve sanatsal araştırma yöntemlerini kullanır.
2 1490896 Bir problem, izlenim ya da saptamalarından sanatsal araştırma için bir gerekçe yaratabilir.
3 1490897 Literatür taraması yapabilir.
4 1490898 Bir proje kapsamı geliştirebilir .
5 1490899 Kendi proje kapsamı için dosya tanzim edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek