Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES410 Sanat Yönetimi 927001 4 8 3

Dersin Amacı

Yöneticilik ve karar verme, yönetim bilgi sistemleri, yöneticilik ve planlama, stratejik planlama süreci, planlama çeşitleri, organizasyon yapısı ve işleyişi, örgüt şemaları, organizasyonlarda çatışmalar ve çatışmaların yapıcı bir biçimde yönetimi, organizasyonları değişime zorlayan nedenler, değişime direnç ve değişimin yönetimi konularında öğrencileri bilgilendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Ceylan SEBİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mehmet Emin KAHRAMAN, Sanatı Yönetmek, Efe Akademi Yayınları, 2018 LYNTON, N.; Modern Sanatın Öyküsü, 1991 AARNASON, H.H.; History of Modern Art, 1986 Fethiye Erbay-Mutlu Erbay; Atatürk’ün Sanat Politikası, (İstanbul: BÜ. Yayınları, ISBN 975-518-270-5) 2006 Harvey Shore, Arts Administration and Management;Ouorum Books; 1987 Prof.Dr.Fethiye ERBAY ; Sanat Yönetimi’nin Boyutları, İstanbul Kültür Üni.Yayınları.2009

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sanat çalışmalarının yönetim ve işletme boyutunu kavrayacaklar Sanat yönetiminin sanat ortamındaki etkisi saptanacak Sanat yönetiminin farklı alt disiplinlerini değerlendirecek çözümleyici bakış açısına sahip olacak. Sanat Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar Tartışacak bilgiye ulaşacak Sanat yönetimi alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunları tartışır duruma gelecek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 2 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat Yönetiminin Tanımı ve Kapsamı 1. Hafta .docx
2 Yönetim Bilimi İle Sanat Yönetimi Arasındaki İlişki 2. Hafta .docx
3 Sanat Yönetiminin Gelişimi 3. Hafta .docx
4 Sanatın Yönetsel Boyutu ve Fonksiyonel Yapısı 4. Hafta .docx
5 Sanat Yönetimi Çalışmalarında Planlama Süreci 5. Hafta .docx
6 Sanat Yönetimi Çalışmalarının Teknik Alanda Planlaması 6. Hafta .docx
7 Sanat Yönetimi Çalışmalarının Yönetsel Alanda Planlaması 7. Hafta .docx
8 Sanat Kurumlarında Uygulamalar 8. Hafta .docx
9 Ara Sınav 9. Hafta .docx
10 Sanat Kurumlarının Yönetsel Yapısını Etkileyen Faktörler 10. Hafta .docx
11 Sanat Yönetiminin Boyutu Ve Denetim Alanı İlkesi 11. Hafta .docx
12 Liderlik Türlerinin Sanat Yönetimine Etkisi 12. Hafta .docx
13 Sanat Yönetiminin Eğitim Boyutu 13. Hafta .docx
14 Sanat Kurumlarında Uygulamalar 14. Hafta .docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346485 Sanat yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenme
2 1346486 Sanat çalışmalarının yönetim ve işletme boyutunu kavrama
3 1346487 Sanat yönetiminin farklı alt disiplinlerdeki görevmerini öğrenme
4 1346488 Sanat yönetmeninin görev ve sorumluluklarını öğrenme
5 1346489 Sanat yönetmeninin çalışma koşullarını öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5
2 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5
3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5
4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek