Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TGT217 Sağlık Yönetimi 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Sağlık Kurumları yapısı ve yönetimi hakkında nitelikli bilgiye sahip bireyler yetiştirmek.Sağlık Kurumlarının etkili ve verimli çalışmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Aysel ARSLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Kavuncubaşı, Ş., Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Siyasal Kitabevi: Ankara,2000. 2-Kıral,H.,Hastane İşletmeleri Yönetiminde Temel Bilgiler,SSYB Mesleki Öğrenim Genel Müdürlüğü: Ankara, 1976. 3-Seçim,H.,Hastane Yönetim ve Organizasyonu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, 1991. 4-Hayran,O., Sur,H.,Hastane Yöneticiliği, Nobel Tıp Kitabevi,1997. 5-Özdilek,Ş., Akgün,N.,Hastane İdaresi ve Organizasyonu, Ankara,Yarıaçık Cezaevi Matbaası,1970. 6-Hayran O., “Stratejik Yönetim Hastane Yöneticiliği (Ed: Hayran O., Sur H.), İstanbul,Nobel Tıp Kitabevi,1997. 7-Mutlu. A. ,Işık. A. Sağlık Ekonomisi ve Politikaları,Marmara Üniversitesi Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi,İstanbul, 2002. 8-Chip Calwell, Sağlık Kuruluşlarında Stratejik Yönetim, Sistem yayıncılık,Ankara,1998. 9-Ateş,M.,Sağlık Hizmetleri Yönetimi,İstanbul,Beta Yayınevi,2011. 10-Bektaş, Ç.,İşletme Yönetimi,İstanbul,Beta Yayınevi,2018. 11.AÖF.(2012).Sağlık Kurumları Yönetimi-I, Eskişehir:Anadolu Üniversitesi. 12.İ.Ü.İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri, İKY (8.Baskı),Beta Yayınevi:İstanbul, 2018. Diğer internet kaynakları ve makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 2 6 12
49 Performans 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetim ve Tarihçesi TGT-Yönetimin Tarihçesi.pdf
2 Yönetim ve Fonksiyonları TGT-Yönetim ve Fonksiyonları.pdf
3 Yönetici ve Özellikleri TGT-Yönetici ve Özellikleri.pdf
4 Personel Yönetiminde Sistemler TGT Personel Yönetiminde Sistemler.pdf
5 Sağlık Bakanlığı Tarihçesi ve Teşkilat Yapısı TGT-Sağlık Bakanlığı Tarihçesi ve Teşkilat Yapısı..pdf
6 Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları TGT Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşlar.pdf
7 Sağlık Hizmetleri,Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı TGT-Sağlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı.pdf
8 Ara Sınav
9 Hastaneler ve Özellikleri TGT-217 Hastaneler ve Özellikleri.pdf
10 Hastanelerin Sınıflandırılması TGT-217 Hastanelerin Sınıflandırılması.pdf
11 Yataksız Sağlık Kuruluşları ve Görevleri TGT-Yataksız Sağlık Kuruluşları.pdf
12 Uluslararası Sağlık Kuruluşları TGT-Uluslararası Sağlık Kuruluşları..pdf
13 Sağlık Personeli İstihdamı TGT-Sağlık Personeli İstihdamı.pdf
14 Devlet Memurları Kanunu Hakkında Bilinmesi Gerekenler TGT 217-Devlet Memurluğu Hakkında Bilinmesi Gerekenler.pdf
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1273196 Yönetim ve yönetici kavramlarını öğrenir
2 1273197 Sağlık kurumlarının yapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur
3 1273198 Sağlık Hizmetleri örgütlenmesini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68515 Have a general knowledge of basic science and profession knows the place of use.
2 65208 Radiotherapy and nuclear medicine will have the basic knowledge required in the field.
3 65209 Individual and public health, occupational safety and environmental protection will have sufficient consciousness.
4 68490 Information and communication skills who can use techniques that can be applied in the field of emerging technologies in hardware, have the ability to synthesize information.
5 68488 In an emergency first aid for injuries and other implements.
6 68489 The acquired basic knowledge and skills are developed at a critical level.
7 68487 Colleagues, patients, relatives, physicians and other healthcare professionals with an effective communication.
8 70288 Follow the information in his / her field and communicate with his / her colleagues by using a foreign language at least at the level of European Language Portfolio A2 General Level.
9 68486 Gain awareness of professional ethics and profession-related data collection stage play by the rules of scientific and moral.
10 68491 Updated information evaluates and implements professional.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 3
2 4 3
3 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek