Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS229 İstatistik 927001 2 3 3

Dersin Amacı

İstatistik ile ilgili, İnşaat Mühendisliği özelinde hazırlanmış sorular ile genel bilgi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.. Varol KOÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notları, ders sunumları, pdf ve ppt formatında öğrenciye verilmektedir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İstatistiksel tanımlar, beklenen değer, mod- medyan, varyans- standart sapma, varyasyon katsayısı, çarpıklık sayısı, kaykılma, tanım ve hesaplamaları, Olasılık yasaları, istatistiksel parametrelerin hesaplanması ve grafiklerinin düzenlenmesi,frekans değerlerinden istatistiksel parametrelerin belirlenmesi, istatistiki fonksiyonlardan parametrelerinin bulunması, Normal ve Lognormal dağılımlar, Üssel dağılım ve Binom dağılımı, ki kare yöntemi, Regrasyon Analizleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 17 17
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İstatistiksel tanımlar, beklenen değer, mod- medyan, varyans- standart sapma tanım ve hesaplamaları istatistik 1.hafta.pptx
istatistik 1.hafta-2.pdf
2 Varyasyon katsayısının işlevi, histogaram, bağıl ve birikimli frekanslar istatistik 2.hafta.pptx
3 Örnekler ile istatistiksel parametrelerin hesaplanması ve grafiklerinin düzenlenmesi istatistik 3.hafta.pptx
4 Çarpıklık katsayısı, kaykılma, ortalama çeşitleri, -den az ve – den fazla grafikleri, frekans değerlerinden istatistiksel parametrelerin elde edilmesi istatistik 4.hafta.pptx
5 Basit kiriş örnekleri üzerinden olasılıksal hesaplamalar yapılması ve hassaslığın sonuçlara etkisinin analiz edilmesi istatistik 5.hafta.pptx
6 Olasılık yasaları, Olasılık problemleri, De Morgan kuralı, koşullu olasılık istatistik 6.hafta.pptx
7 Bütünsel olasılık ve Bayes Teoremi, Örnek noktalarının sayılması, Permütasyon çeşitleri, kombinasyon istatistik 7.hafta.pptx
8 İstatistiksel rasgele değişkenler, olasılık şiddet, yoğunluk, kütle, dağılım fonksiyonları istatistik 8.hafta.pptx
9 Rasgele değişkenli istatistiksel fonksiyonlarda istatistiki parametrelerin bulunma yöntem ve örnekleri istatistik 9.hafta.pptx
10 ARASINAV
11 Normal ve Lognormal dağılımlar istatistik 11.hafta.pptx
12 Üssel dağılım ve Binom dağılımı istatistik 12.hafta.pptx
13 İstatistiksel Dağılımlarda parametrelerin bulunması, ki kare yöntemi istatistik 13.hafta.pptx
14 Regrasyon Analizleri istatistik 14.hafta.pptx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287485 Olasılık yasaları ve uygulamaları
2 1287486 İstatistik bilgisi
3 1287487 Olasılık ve istatistik bilgisinin inşaat mühendisliğinde kullanımı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1
2 3 4 3 4 3 1 2 2 2 2 1
3 2 3 4 4 2 2 1 1 3 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek