Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS319 Çelik Yapılar 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Çelik yapı elemanlarının ve birleşimlerinin hesaplanmasının öğrenilmesi. Çelik yapı proje hesap ve çizimi yapılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.. Varol KOÇ

Ön Koşul Dersleri

Mukavemet-II

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Mustafa KARADUMAN "Çelik Yapılar" Nobel kitabevi, 2014 Prof. Dr. A. Zafer ÖZTÜRK "Çelik Yapılar, kısa bilgi ve çözülmüş problemler" Birsen Yayınevi, 2014 Yrd.Doç.Dr. Varol KOÇ "Çelik Yapılar Ders Notları"

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Birleşim hesapları, profil seçimleri, yükleme durumları. Çelik çatı makasının projelendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 90 1
4 Quiz 1 10 1
2 Final Sınavı 1 70 1
35 Quiz 2 10 1
40 Proje Hazırlama 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 4 1 4
5 Derse Katılım 13 5 65
22 Proje Hazırlama 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
52 Quiz için Bireysel Çalışma 4 1 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çelik yapıların tarihçesi, çelik malzemesinin özellikleri. Yük etkileri ve tipleri, perçinler hakkında bilgi ÇELİK 1.hafta-1.pptx
ÇELİK 1.hafta-2.pptx
2 Blonlar ve kaynaklar hakkında bilgi. Perçin ve blon hesaplamaları ÇELİK 2.hafta-1.pptx
ÇELİK 2.hafta-2.pptx
3 Kaynak hesaplamaları. Perçin- blon- kaynak hesaları ÇELİK 3.hafta-1.pptx
ÇELİK 3.hafta-2.pptx
4 Çelik kolonların profil seçimi ve hesap esasları, narinlik etkileri. Çelik çerçeve hesap esasları, narinlik etkileri ÇELİK 4.hafta-1.pptx
ÇELİK 4.hafta-2.pptx
5 Tek ve çok parçalı basınç çubukları hesaplamaları. Çok parçalı basınç çubukları hesaplamaları ÇELİK 5.hafta-1.pptx
ÇELİK 5.hafta-2.pptx
ÇELİK 5.hafta-3.pptx
6 Kiriş profil ve birleşim hesaplamaları. Kiriş profil ve birleşim hesaplamaları ÇELİK 6.hafta-1.pptx
Çelik 6.hafta-2.docx
7 Çelik çatı hesap esasları. Çelik çatılara gelen yükler. Çelik 7.hafta-1.pdf
çelik 7.hafta-2.pdf
Çelik 7.hafta-3.pdf
Çelik 7. hafta- 4.pdf
8 Çelik çatılarda aşık hesapları. Çelik çatılarda düğüm nokta yüklerinin bulunması Çelik 8.hafta-1.pptx
Çelik 8.hafta-2.pptx
9 çelik çatılarda gergi elemanlarının hesaplanması. çelik çatılarda yükleme durumlarına göre iç kuvvetlerin bulunması Çelik 9. hafta-1.pptx
Çelik- 9.hafta-2.pptx
10 ARA SINAV
11 çelik çatı elemanlarının profillerinin seçilmesi. çelik çatı elemanlarının birleşim hesapları Çelik 11. hafta-1.pptx
Çelik 11. hafta-2.pptx
12 çelik çatı elemanlarının ve birleşimlerinin çizimi. çelik çatı hesapları Çelik 12.hafta-2.doc
13 proje hesaplamaları ve kontrolleri Çelik 13.hafta.pptx
14 proje hesaplamaları ve kontrolleri Çelik 14.hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289274 Blon, perçin, kaynak hesaplarının yapılması. Çelik çatı kafesi hesaplaması
2 1289275 Çelik kolon profil hesaplarının yapılması. Çelik çatı kafes sistemi profil ve birleşim hesabı
3 1289276 Kolon ve kirişlerde narinlik etkisi ve çelik çerçeve hesaplarının yapılması.
4 1289277 Çelik kiriş profil hesaplarının yapılması .Çelik çatı makas sistemi ve birleşimi çizimlerinin yapılması
5 1289278 Çelik tarihçesi, malzemesi, yük etkileri, hesap yöntemleri hakkında bilgi sahibi olunması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 2 3 4 3 3 4 3 2
2 3 4 4 3 3 4 2 3 4 4 3
3 2 5 5 2 4 5 2 3 3 4 3
4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2
5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek