Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS322 Yapı Statiği-II 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Hiperstatik yapı sistemlerinin hesap esaslarını vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof Dr Azer KASIMZADE

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kasimzade A.A., Structural Analysis: Classical Methods and Application ,Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık , (First edition 1997) Second edition, 2004,Third edition 2018 p.424. (ISBN 978-605-320-931-7). Kasimzade Arastunoğlu Azer., Yapı Dinamiği, Yenilenmiş 3. Baskı, ISBN 978-605-320-933-1, Nobel Y.D.Ltd. Şti., 568 s., Ankara, 2018, Eğitim, Öğretim, Analiz Programları CD si eki ile Kasimzade Arastunoğlu Azer., Sonlu Elemanlar Metodu, Yenilenmiş 3. Baskı, ISBN 978-605-320-932-4, Nobel Y.D.Ltd. Şti., 848 s., Ankara, 2018, Eğitim, Öğretim, Analiz Programları CD si eki ile ( https://www.mathworks.com/support/books/book48544.html adresinde altı dilde tanıtılmaktadır) West H.H.,Geschwindner L.F.,Fundamentals of Structural Analysis, Second edition 2002,John Wiley and Sons,Inc. Hibbeler R.C. Structural Analysis, Seventh Edition (SI Units), Prentice Hall, 2008. Armenakas, A.E., Classical Structural Analysis, A Modern Approach, Mc Graw-Hill Book Company, 1988. Norris, C. H., Wilbur, J. B., Utku, Ş., Elementary Structural Analysis, Mc. Graw Hill, New York, 1991. Leet, K.M., Uang, C-M., Fundamental of Structural Analysis, Mc. Graw Hill, New York, 2005. Ghali, A., Neville, A.M., 1978, Structural Analysis, Second Edition, John Wiley and Sons., New York. Kenneth M.L. Uang C.M. 2002, Fundamentals of Structural Analysis?, Mc Graw Hill. Zienkiewicz O.C. and Taylor R.L., The Finite Element Method, Vol. 1,2, McGraw-Hill, London. Çakıroğlu, A., Çetmeli, E., 1974, Yapı Statiği, Cilt:1, Matbaa Teknisyenleri Koll. Şti., İstanbul. Karadoğan, F., Pala, S., Yüksel, E., Durgun, Y., 2011, Yapı Mühendisliğine Giriş, Yapısal Çözümleme, Birsen Yayınevi Ltd. Şti., İstanbul. Girgin, K., Aksoylu, M.G., Durgun, Y., Darılmaz, K., Tarihsiz, Yapı Statiği-İzostatik Sistemler-Çözümlü Problemler, Birsen Yayınevi, İstanbul. Bhatt, P., 1981, Problems in Structural Analysis by Matrix Methods, The

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hiperstatik sistemlerin incelenmesi, kuvvet metodu, yer değiştirme metodu, karışık metod ve iterasyon metodu ile iç kuvvetlerin ve yer değiştirmelerin hesaplanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
54 Ev Ödevi 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yapı sistemlerinin hiperstatik sistemler için kinematik analizi YSI2.pptx
2 Kuvvet Yöntemi (Kirişler) YSI2.pptx
3 Kuvvet Yöntemi ( Çerçeveler) YSI2.pptx
4 Kuvvet Yöntemi ( Kafes sistemler) YSI2.pptx
5 Kuvvet Yöntemi (Kemerler) YSI2.pptx
6 Yer Değiştimeler Yöntemi (Kirişler) YSI2.pptx
7 Yer Değiştimeler Yöntemi (Çerceveler) YSI2.pptx
8 Karışık yöntem YSI2.pptx
9 Karışık Yöntem YSI2.pptx
10 Ara Sınav YSI2.pptx
11 Karışık Yöntem YSI2.pptx
12 Cross Yöntemi YSI2.pptx
13 Cross Yöntemi YSI2.pptx
14 Yöntemlerin genel tekrarı YSI2.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513255 Hiperstatik sistemlerin incelenmesi, kuvvet metodu, yer değiştirme metodu, karışık metod ve iterasyon metodu ile iç kuvvetlerin ve yer değiştirmelerin hesaplanması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78187 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 78188 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78189 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78190 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78191 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78192 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78193 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78194 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78195 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78196 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78197 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek