Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS315 Yapı Statiği-I 927001 3 5 6

Dersin Amacı

İzostatik yapı sistemlerinin hesap esaslarını vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof Dr Azer KASIMZADE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kasimzade A.A., Structural Analysis: Classical Methods and Application ,Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık , (First edition 1997) Second edition, 2004,Third edition 2018 p.424. (ISBN 978-605-320-931-7). West H.H.,Geschwindner L.F.,Fundamentals of Structural Analysis, Second edition 2002,John Wiley and Sons,Inc. Hibbeler R.C. Structural Analysis, Seventh Edition (SI Units), Prentice Hall, 2008. Armenakas, A.E., Classical Structural Analysis, A Modern Approach, Mc Graw-Hill Book Company, 1988. Norris, C. H., Wilbur, J. B., Utku, Ş., Elementary Structural Analysis, Mc. Graw Hill, New York, 1991. Leet, K.M., Uang, C-M., Fundamental of Structural Analysis, Mc. Graw Hill, New York, 2005. Ghali, A., Neville, A.M., 1978, Structural Analysis, Second Edition, John Wiley and Sons., New York. Kenneth M.L. Uang C.M. 2002, Fundamentals of Structural Analysis?, Mc Graw Hill. Kasimzade Arastunoğlu Azer., Yapı Dinamiği, Yenilenmiş 3. Baskı, ISBN 978-605-320-933-1, Nobel Y.D.Ltd. Şti., 568 s., Ankara, 2018, Eğitim, Öğretim, Analiz Programları CD si eki ile ( https://www.mathworks.com/support/books/book48544.html adresinde altı dilde tanıtılmaktadır) Kasimzade Arastunoğlu Azer., Sonlu Elemanlar Metodu, Yenilenmiş 3. Baskı, ISBN 978-605-320-932-4, Nobel Y.D.Ltd. Şti., 848 s., Ankara, 2018, Eğitim, Öğretim, Analiz Programları CD si eki ile ( https://www.mathworks.com/support/books/book48544.html adresinde altı dilde tanıtılmaktadır) Zienkiewicz O.C. and Taylor R.L., The Finite Element Method, Vol. 1,2, McGraw-Hill, London. Çakıroğlu, A., Çetmeli, E., 1974, Yapı Statiği, Cilt:1, Matbaa Teknisyenleri Koll. Şti., İstanbul. Karadoğan, F., Pala, S., Yüksel, E., Durgun, Y., 2011, Yapı Mühendisliğine Giriş, Yapısal Çözümleme, Birsen Yayınevi Ltd. Şti., İstanbul. Girgin, K., Aksoylu, M.G., Durgun, Y., Darılmaz, K., Tarihsiz, Yapı Statiği-İzostatik Sistemler-Çözümlü Problemler, Birsen Yayınevi, İstanbul. Bhatt, P., 1981, Problems in Structural Analysis by Matrix Methods, The Construction Press, Singapore.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sistemlerin genel tanımı, Yüklerin genel incelenmesi, Kesit tesirlerinin tanımlanması, Yükler ile tesirlerin ilişkisi, Kesit tesirleri hesabı; Basit kiriş, Basit çerçeve, Üç mafsallı kemerler ve çerçeveler, Sürekli kirişler (Gerber), Kafes sistemler, Sayılan sistemlerin tesir çizgileri, Yapılarda elastik yer değiştirmeler, sonlu elemanlarla çözüme giriş.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 6 78
8 Rehberli Problem Çözümü 13 5 65

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yapı mühendisliğinin amacı ve yapılan kabuller YSI1.pptx
2 Yapı mekaniğinin problemleri, denklemleri, yapı sistemlerinin sınıflandırılması YSI1.pptx
3 Yapı sistemlerinin kinematik analizi YSI1.pptx
4 Hareketsiz yükler etkisinden iç kuvvetlerin(kesit tesirleri, zorları) bulunması(kesmeler, alakaların değiştirilmesi, kinematik yöntemler) ve uygulamaları özellikleri. YSI1.pptx
5 Çok açıklıklı (gerber) kirişler ve çerçeveler YSI1.pptx
6 Üç mafsallı sistemler, Gergili sistemler YSI1.pptx
7 Kafes sistemler YSI1.pptx
8 Sistemlerin hareketli yüklere hesabı YSI1.pptx
9 Tesir çızgilerinin tanımı ve uygulamaları özellikleri. Çok açıklıklı (gerber) kirişler ve çerçeveler YSI1.pptx
10 Ara sınav YSI1.pptx
11 Kemerler YSI1.pptx
12 Kafes sistemler YSI1.pptx
13 Elastik sistemlerin ekstremal enerji prensipleri YSI1.pptx
14 Çubuk sistemlerde yerdeğiştirmelerin bulunması YSI1.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295113 Yapı sistemlerinin kinematik analizini yapar. Hareketsiz yükler etkisinden iç kuvvetlerin(kesit tesirleri, zorları) bulunması(kesmeler, alakaların değiştirilmesi, kinematik yöntemler) ve uygulamaları özelliklerini benimser.
2 1295114 Kemer ve kafes sistemlerin iç kuvvetlerinin tesir çizgilerini yapar. Tesir çizgileri yardımı ile herhangi dış yük etkisinden iç kuvvetleri bulabilir, hareketli yükün kritik durumunu belirleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek