Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS216 Akışkanlar Mekaniği 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Akışkanlar Mekaniğinin temel ilkelerini öğrenmek, Akışın davranışını ve özelkliklerini bilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Turgay PARTAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Hidrolik, İTÜ yayınları Prof.Dr. Mehmetçik Beyazıt, Prof.Dr. İstemi Ünsal, Prof.Dr. Mutlu Sümer 2) Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik problemleri, Prof.Dr. Emin Karahan, Prof.Dr. Atıl Bulu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Akışkanların Özellikleri / Akışkanların Statiği / Akışkanların Kinematiği / Akışkanların Dinamiği; İdeal ve Gerçek Akışkanlar, Potansiyel Akım Teorisine Giriş

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 4 1 4
29 Bireysel Çalışma 15 4 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Birimler, yoğunluk, viskozite Akışkanlar Mekaniği1.pptx
2 Akışkanların statiği, hidrostatik basınç hesabı Akışkanlar Mekaniği1.pptx
3 Manometre, Toricelli deneyi, Pascal kanunu Akışkanların Statiği.pptx
4 Bir boyutlu akımların temel denklemleri Akışkanların Statiği.pptx
5 İdeal akışkanlarda süreklilik ve enerji denklemleri Akışkanlar Mekaniği1.pptx
6 Bernoulli denklemi uygulamaları Akışkanların Kinematiği.pptx
7 İmpuls-momentum denklemi ve uygulamaları Akışkanların Kinematiği.pptx
8 Arasınav
9 Gerçek akışkanların bir boyutlu akımları, Akışkan.Mek. bir boyutlu akımlar.pptx
10 Laminer ve türbülanslı akım kavramı Akışkan.Mek. bir boyutlu akımlar.pptx
11 İdeal akışkanlarda iki boyutlu akımın süreklilik denklemi, İdeal Akışkanların İki Boyutlu Akımları.pptx
12 Euler hareket denklemleri ve enerji denklemi İdeal Akışkanların İki Boyutlu Akımları.pptx
13 Potansiyel akım, potansiyel fonksiyonu
14 Boyut analizi ve pi teoremi
15 Örnekler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285328 Akışkanların özelliklerini bilmek
2 1285329 Hidrostatik basınç kuvvetini hesaplayabilmek
3 1285330 Akışkanlar ın temel denklemleri bilmek
4 1285331 Süreklilik denklemini bilmek
5 1285332 İki boyutlu akımları bilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 4 2 3 4 3 3
2 4 5 4 4 4 4 2 3 4 3 2
3 4 5 4 4 4 3 2 3 4 3 3
4 4 5 3 4 4 3 2 3 4 3 2
5 4 5 3 4 4 3 2 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek