Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS317 Hidrolik 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Hidroliğin temel ilkelerini bilmek, Hidrolik problemlerin çözümünü öğrenmek,

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Turgay PARTAL

Ön Koşul Dersleri

Akışkanlar Mekaniği

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Hidrolik- İTÜ yayınları, Mutlu Sümer, Mehmetçik Beyazıt. 2) Akışkanlar mekaniği ve hidrolik problemleri, İTÜ yayınları, Cemil Ilgaz, Emin Karahan

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Boru içerisinde basınçlı akımın ve açık kanal akımlarının genel karakteristikleri, açık kanallarda uniform akım ve üniform olmayan akımlar, Yavaş değişen akımlar, hidrolik sıçrama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 4 1 4
29 Bireysel Çalışma 15 4 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Borular içerisinde akım, hız dağılımları Hidrolik 1.pptx
2 Laminer ve Türbülanslı akım Hidrolik 1.pptx
3 Borularda sürekli enerji kaybı Hidrolik 1.pptx
4 Boruların hidrolik hesabı
5 Boru akımları ile ilgili problemler Hidrolik 1.pptx
6 Örnekler Hidrolik 2.pptx
7 Açık kanallarda akım ve temel kavramlar, uniform akım Hidrolik 2.pptx
8 Chezy denklemi ve Manning-Strickler denklemi Hidrolik 2.pptx
9 Ara sınav
10 Uniform açık kanallarda hidrolik hesaplamalar Hidrolik 3.pptx
11 Üniform olmayan açık kanllarda hidrolik hesaplamalar nehir ve sel rejimleri Hidrolik 3.pptx
12 Su yüzü değişimleri Hidrolik 3.pptx
13 Hidrolik sıçrama, en kesit değişimleri Hidrolik 4.pptx
14 Örnek problemler
15 Örnek problemler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285353 Borularda basınçlı akımın hesabı
2 1285354 Boru sistemlerini bilmek
3 1285355 Açık kanal akımların hesabı
4 1285356 Kanal değişimleri
5 1285357 Hidrolik sıçrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 4 4 3 2 3 4 3 3
2 4 5 3 4 4 4 2 3 4 3 3
3 4 5 3 4 4 3 2 3 4 3 3
4 4 5 3 4 4 3 2 3 4 4 3
5 4 5 3 4 4 3 2 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek