Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS317 Hidrolik 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Hidroliğin temel ilkelerini bilmek, Hidrolik problemlerin çözümünü öğrenmek,

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÜLKE KESKİN

Ön Koşul Dersleri

Akışkanlar Mekaniği

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Hidrolik- İTÜ yayınları, Mutlu Sümer, Mehmetçik Beyazıt. 2) Akışkanlar mekaniği ve hidrolik problemleri, İTÜ yayınları, Cemil Ilgaz, Emin Karahan

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Boru içerisinde basınçlı akımın ve açık kanal akımlarının genel karakteristikleri, açık kanallarda uniform akım ve üniform olmayan akımlar, Yavaş değişen akımlar, hidrolik sıçrama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 4 1 4
29 Bireysel Çalışma 15 4 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Borular içerisinde akım, hız dağılımları Hidrolik 1.pptx
Hidrolik 1.hafta.pptx
Hidrolik 1. hafta asenkron video.mp4
2 Laminer ve Türbülanslı akım Hidrolik 2.hafta.pptx
Hidrolik dersi 2.hafta.mp4
boyut analizi uygulama.docx
Hidrolik 1.pptx
3 Borularda sürekli enerji kaybı Hidrolik 3.hafta.pptx
Hidrolik 1.pptx
Hidrolik 3.hafta .mp4
4 Boruların hidrolik hesabı boru hidroliği 4. hafta uygulama.pdf
Hidrolik 4.hafta.pptx
Hidrolik 4.hafta.mp4
5 Boru akımları ile ilgili problemler boru hidroliği 5.hafta uygulama.docx
hidrolik 5.hafta asenkron video.mp4
Hidrolik 1.pptx
pompa ve türbin uygulama.docx
Hidrolik 5.hafta.pptx
6 Örnekler Hidrolik 2.pptx
Hidrolik 6.hafta asenkron video.mp4
boru hidroliği 6.hafta uygulama.docx
7 Açık kanallarda akım ve temel kavramlar, uniform akım Hidrolik 7.hafta cuma günü.pptx
Hidrolik 7.hafta.pptx
Hidrolik 2.pptx
Hidrolik dersi 7.hafta asenkron ders videosu .mp4
8 Chezy denklemi ve Manning-Strickler denklemi Hidrolik 2.pptx
açık kanal akımları uygulama 1.docx
Hidrolik 8.hafta cuma günü.pptx
Hidrolik dersi 8. hafta asenkron ders videosu.mp4
9 Ara sınav
10 Uniform açık kanallarda hidrolik hesaplamalar Hidrolik 10.hafta cuma günü.pptx
Hidrolik 3.pptx
Hidrolik 10.hafta.pptx
Hidrolik dersi 10.hafta asenkron video .mp4
11 Üniform olmayan açık kanllarda hidrolik hesaplamalar nehir ve sel rejimleri Hidrolik 3.pptx
açık kanal akımları uygulama 2.docx
Hidrolik dersi 11. hafta asenkron ders videosu.mp4
12 Su yüzü değişimleri Hidrolik dersi 12. hafta asenkron ders videosu.mp4
açık kanal akımları uygulama 3.docx
Hidrolik 3.pptx
Hidrolik 12.hafta cuma günü.pptx
13 Hidrolik sıçrama, en kesit değişimleri Hidrolik 4.pptx
Su Yüzü Profilleri Değişimleri Uygulama1.docx
Hidrolik dersi 13.hafta asenkron ders videosu.mp4
14 Örnek problemler Hidrolik 14.hafta.pptx
Hidrolik dersi 14.hafta.mp4
Su yüzü profilleri uyg 2.docx
15 Örnek problemler hidrolik dersi 15.hafta.mp4
su yüzü profilleri uygulama3.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1504951 Borularda basınçlı akımın hesabı
2 1504952 Boru sistemlerini bilmek
3 1504953 Açık kanal akımların hesabı
4 1504954 Kanal değişimleri
5 1504955 Hidrolik sıçrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78187 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 78188 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78189 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78190 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78191 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78192 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78193 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78194 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78195 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78196 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78197 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 4 4 3 2 3 4 3 3
2 4 5 3 4 4 4 2 3 4 3 3
3 4 5 3 4 4 3 2 3 4 3 3
4 4 5 3 4 4 3 2 3 4 4 3
5 4 5 3 4 4 3 2 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek