Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT502 Mesleki Uygulama Programı (MUP) 927001 4 8 30

Dersin Amacı

Öğrencilerin mesleki deneyim kazanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Faik Ahmet Sesli

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mesleki kitaplar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Harita Mühendisliği alanında faaliyet gösteren firmaların yerinde tanınması, firmaların ve yapılan işlerin yerinde incelenmesi ve derslerde anlatılan teorik bilgi ve yöntemlerin uygulamada tecrübe edilmesi amaçlanmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 30
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 70
20 Rapor Hazırlama 1 100 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 14 8 112
8 Rehberli Problem Çözümü 12 6 72
12 Takım/Grup Çalışması 12 8 96
14 Gözlem 14 8 112
16 Alan Gezisi 10 8 80
17 Alan Çalışması 8 8 64
22 Proje Hazırlama 8 8 64
23 Proje Sunma 1 3 3
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 8 8 64
29 Bireysel Çalışma 10 8 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bir firmadaki meslektaşlarının mesleki problemlere yönelik çözüm yaklaşımları konusunda deneyim kazanır. MUP.pdf
2 Bir firmanın Mali Sistem, Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi konusunda bilgi sahibi olur.
3 Bir firmanın Yönetim ve Proje yönetimi konularındaki çalışması hakkında bilgilenir.
4 Bir firmanın İnsan Kaynakları Yönetim sisteminin çalışmasını fiili olarak gözler ve deneyim kazanır.
5 Bir firmanın mesleki uygulamalardaki görev paylaşımı ve uygulama işlem adımlarını inceleme imkanı bulur.
6 Bir firmanın mesleki konularla ilgili Kalite Yönetim sistemi ve İş Güvenliği konularındaki yaklaşımlarını öğrenir.
7 Bir firmanın yapılan işlerle ilgili proje yapım aşamalarını tecrübe eder
8 Yapılan uygulamalarda mesleki alet, donanım ve yazılımları kullanır
9 Bir firmanın yapılan işle ilgili organizasyon yapısını görür
10 Bir firmanın Tesis Yerleşimi hakkında bilgilenir ve deneyim kazanır.
11 Bir firmanın Planlama ve Kontrol faaliyetleri konusunda uygulama tecrübesi kazanır.
12 Bir firmanın yaptığı uygulamaları arazide kendisi bizzat tecrübe eder
13 Bir firmanın yaptığı uygulamaları arazide kendisi bizzat tecrübe eder
14 Bir firmanın yaptığı uygulamaları arazide kendisi bizzat tecrübe eder
15 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507616 Mesleki bir uygulamayı ve bu uygulamanın yapım aşamalarını analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanarak uygular,
2 1507617 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
3 1507618 Mesleki bir projeyi yönetebilir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır
4 1507619 Mesleki bir konuda proje hazırlayarak yazılı metne dönüştürebilir, topluluk karşısında sözlü sunum yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77730 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77731 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77732 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77733 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78071 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 77734 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77735 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 77736 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78072 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77737 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 78073 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 5
3 5 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek