Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GMB105 Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Bilgisayarlar hayatımıza katıldığından beri yaptığımız iş ve işlemler kolaylaştı ve gün geçtikçe kolaylaşmaya devam etmekte. Yaklaşık her gün değişen teknolojiyle beraber bizlerin kullanımına sunulan bilgisayar aplikasyonları da birçok işlemi bizim yerimize yapmaktadır. Birçok işveren, çalışanlarının Office aplikasyonlarını tam efektif bir biçimde kullanamadığından ve fonksiyonlarını gerekli bir şekilde yerine getiremediğinden yakınır. Günümüzde tüm şirketler ve kurumların olmazsa olmazı olan word, excel ve sunumlar için kullanılan powerpoint artık bilmeyenin kalmaması gerektiğine inanılan bir eğitimdir. Bu dersi alan öğrenciler Ofis yazılımlarını ve bilgisayar uygulamalarını öğrenerek, iş ve sosyal çevrede etkili kullanarak rakiplerinden oldukça önemli avantajlar sağlayabilecektir. Bu dersin amacı iş yaşamı ve ofis ortamında kullanılan yazılımların öğrenciye aktarımı.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Nebahat Şule ÜSTÜN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilgisayar ve Ofis Programları Kullanımı. Alfa Aktüel Yayınları, 2011. Adım Adım Office Professional 2010, Joyce Cox, Arkadaş Yayınevi, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İşletim sistemi temelleri, Microsoft Office bileşenleri, Word, Excel, Powerpoint

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 12 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klavye Ve Çeşitleri Klavye Uygulamaları, Kısayol Tuşları MBU 1.hafta.pdf
2 Worde Giriş ve Ekran Ögeleri, Dosya İşlemleri, Belgeye Yazmak ve Düzeltmeler Yapmak Word Uygulamaları (Metin Kutusu- Simgeler, Paragraf Uygulamaları 1) MBU 2. hafta.pdf
3 Giriş Menüsü İşlemleri, Ekle Menüsü İşlemleri Word Uygulamalatı (Sayfa Yönelimi-Kenarlık, Seçim ve Paragraf Uygulamaları1) MBU 3. hafta.pdf
4 Sayfa Düzeni Menüsü, Başvurular Menüsü Word Uygulamaları (Seçim ve Paragraf Uygulamaları 2, Tablo Uygulamaları 1) MBU 4. hafta.pdf
5 Postalar, Gözden Geçir, Belge Görünümleri Word Uygulamaları (Tablo Uygulamaları 2, WordArt-Kenarlık) MBU 5. hafta.pdf
6 Excel Çalışma Sayfasına Genel Bakış, Excel Kavramları, Çalışma Kitabına Bilgi Girmek Excel Uygulamaları (Çalışma Kitabına Bilgi Girme, Excel Çalışmaları) MBU 6. hafta.pdf
7 Dosya Sekmesi, Giriş Sekmesi, Ekle Sekmesi Excel Uygulamaları (Hizalama, Hücre Stilleri, Koşullu Biçimlendirme) MBU 7. hafta.pdf
8 Formüller Sekmesi, Aritmetiksel İşlemler, İşlevler (Fonksiyonlar) Excel Uygulamaları (Pivot Table, Sayı Grubu, Sıralama ve Filtre, Tablo Olarak Biçimlendir, Topla) MBU 8. hafta.pdf
9 Ara Sınav Excel Uygulamaları (Döviz Programı, Ad Tanımlama, Bağımsız Değişken Say, Büyük Harf-Küçük Harf, Eğer (Derece), Eğer (Not-Devamsızlık), Eğer (Vize-Final)
10 Topla, Ortalama, Yuvarla, Maksimum ve Minimum, Eğer, Etopla, Eğersay, Eğerortalama, Excel Uygulamaları (Eğersay, Etopla-Eğersay-Filtre, Etopla, Göreceli ve Mutlak Başvurular, Karma Başvuru, Kar-Satış) MBU 10. hafta.pdf
11 Alttoplam Alma, Hücre Referansları, Metin Fonksiyonları, Tarih/Zaman Fonksiyonları, Çalışma Kitabı. Çalışma Sayfası ve Seçili Alanı Yazdırma Excel Uygulamaları (Mak- Min, Metinsel Fonksiyon, Ortalama, Kalan-KDV Hesabı, Yüzde Hesabı) MBU 11. hafta.pdf
12 Powerpoint Programını Başlatmak, Dosya Menüsü, Görünüm Düğmeleri, Slayt İşlemleri PowerPoint Sunum Hazırlama MBU 12. hafta.pdf
13 Yeni Bir Sunu Hazırlama, Ekle Sekmesi Kullanımı, Slayt İşlemleri Ekle Fonksiyonunun Kullanılması MBU 13. hafta.pdf
14 Slayt Tasarım İşlemleri, Slayt Arka Planının Biçimlendirilmesi, Animasyon İşlemleri, İleri Sunum Seçenekleri, Slaytlara Açıklama Ekleme, Video ve Ses Ekleme, Gösteri Ayarları, Sununun Kağıda Basılması Hazırlanan sunuma animasyon, video ve ses ekleme MBU 14. hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499302 Microsoft Office programlarını ileri seviyede kullanabilmek, işlerin daha kolay, çabuk ve etkili yapılmasına olanak verir.
2 1499303 Excel, veri satırlarından çok, organize bir şekilde sorun çözme ile ilgilidir. Öğrencilerin perspektiflerindeki bu değişim, Excelin nasıl yardımcı olabileceği konusunda daha eleştirel düşünmelerini sağlayacaktır. Excel'i kullanarak, işlerinde ve / veya kişisel hayatlarında zamandan tasarruf edebilir ve kesin sonuçlara ulaşabilirler.
3 1499304 Dünyada neredeyse her çalışanın Microsoft Word kullanması gerekir. Microsoft Word, kullanıcıların ihtiyaç ve önemine göre farklı formatlar oluşturmasına olanak sağlar. Microsoft Word özelliklerini iyi bilen insanlar, zamanlarını daha etkili kullanıp, çalışmalarını daha verimli ve profesyonel hale getirebilir.
4 1499305 Gelişmiş PowerPoint becerilerine sahip olmak, sunumların yaratacağı etkiyi artırabilir ve metin ağırlıklı, bilgilendirici bir sunumu; etkileşimli ve eğlenceli bir slayt sunumuna dönüştürebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71848 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 71858 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 71849 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 71850 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 71851 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 71852 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 71853 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 71854 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 71855 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 71856 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 71857 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 5 3 2 3 2 2 3 2
2 3 5 2 5 3 5 4 3 2 3 2
3 3 2 2 5 3 2 3 2 2 2 2
4 3 2 2 4 3 2 5 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek