Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GMB201 Gıda Kimyası - I 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Gıda kimyasının temelini oluşturan su, karbonhidrat, lipid ve proteinler hakkında (sınıflandırma, reaksiyon, adlandırma, özellikler) öğrenciyi bilgilendirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Fehmi YAZICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Demirci, M. 2016. Gıda Kimyası. Trakya üniversitesi. 2. Saldamlı, İ. 2005. Gıda Kimyası. Hacettepe Üniversitesi 3. Tayar, M. ve Çıbık, R. 2013. Gıda Kimyası. Dora Yayıncılık. Bursa. 4. Ötleş, S., Ocak, Ö.Ö., Taş, E.N, Kartal, C. ve Özyurt, V.H. 2016. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir. 5. Fennema, O.R. 2008. Food Chemistry. CRC Press. New York. 6. Belitz, H.D., Grosch, W. 1999. Food Chemistry. Springer, Berlin 7. Deman, J.M. 1999. Principle of Food Chemistry. Springer Science Business Media, LLC, New York.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş, Gıda Kimyasının önemi, ilgi alanları ve Gıda Mühendisliğindeki önemi, Suyun kimyası, özellikleri, gıdalardaki su çeşitleri, su aktivitesi, su aktivitesi ve gıdaların bozulması, Karbonhidratların tanımı ve sınıflandırılması, özellikleri, kimyasal yapıları, Glukoz, Galaktoz, Fruktoz, Mannoz, Maltoz, Laktoz, Sukroz, Rafinoz, Stakioz, Nişasta, Glikojen, Pektin, CHO reaksiyonları, Enzimatik olmayan esmerleşme, Nişasta, Selüloz, Gamlar, Besinsel lifler, Lipidlerin sınıflandırılması, lipidlerin adlandırılması, Hidroliz ve otooksidasyon kimyası, Prooksidanlar, antioksidanlar, Amino asitler ve kimyasal yapıları, sınıflandırılmaları, amino asitlerin asit-baz özellikleri, Amino asitlerin iyonlarına ayrışması ve proteinlerin yüklerinin hesaplanması, Proteinlerin yapıları; primer, sekonder, tersiyer ve quaterner yapı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
9 Problem Çözümü 3 3 9
10 Tartışma 2 6 12
11 Soru-Yanıt 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş Giriş.pptx
2 Gıda kimyasının önemi, ilgi alanları ve Gıda Mühendisliğindeki önemi 2. hafta.pptx
3 Suyun kimyası, özellikleri, gıdalardaki su çeşitleri, su aktivitesi, su aktivitesi ve gıdaların bozulması 3. hafta.pptx
4 Karbonhidratların tanıtımı ve sınıflandırılması, özellikleri, kimyasal yapıları 4. hafta.pptx
5 Glukoz, galaktoz, fruktoz, mannoz, maltoz, laktoz, sukroz 5. hafta.pptx
6 Rafinoz, stakioz, nişasta, glikojen, pektin, CHO reaksiyonları 6. hafta.pptx
7 Enzimatik olmayan esmerleşme, nişasta, selüloz, gamlar, besinsel lifler 7. hafta.pptx
8 Lipidlerin sınıflandırılması, lipidlerin adlandırılması 8. hafta.pptx
9 Arasınav 9. hafta.pptx
10 Hidroliz ve otooksidasyon kimyası 10. hafta.pptx
11 Prooksidanlar, antioksidanlar 11. hafta.pptx
12 Amino asitler ve kimyasal yapıları, sınıflandırılmaları, amino asitlerin asit-baz özellikleri 12. hafta.pptx
13 Amino asitlerin iyonlarına ayrışması ve proteinlerin yüklerinin hesaplanması 13. hafta.pptx
14 Proteinlerin yapıları; primer,sekonder, tersiyer ve quaterner 14. hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278710 Gıda analiz sonuçlarını yorumlayabilme
2 1278711 Temel gıda bileşenleri ile ilgili reaksiyonları kavrayabilme
3 1278712 Öğrenmiş olduğu temel bilgiler sayesinde yapacağı analizleri kavrayabilme
4 1278792 Protein,lipid ve karbonhidratlar hakkında temel bilgilere sahip olabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3
2 3
3 3
4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek