Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GMB202 Gıda Kimyası - II 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Gıdaların bileşiminde bulunan enzim, vitamin, mineral maddeler, doğal renk maddeleri ve aroma maddeleri ile bal, fındık ve soya kimyası hakkında öğrenciyi bilgilendirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Fehmi YAZICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Demirci, M. 2016. Gıda Kimyası. Trakya üniversitesi. 2. Saldamlı, İ. 2017. Gıda Kimyası. Hacettepe Üniversitesi 3. Tayar, M. ve Çıbık, R. 2013. Gıda Kimyası. Dora Yayıncılık. Bursa. 4. Ötleş, S., Ocak, Ö.Ö., Taş, E.N, Kartal, C. ve Özyurt, V.H. 2016. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir. 5. Fennema’s Food Chemistry. 2017. CRC Press. New York. 6. Belitz, H.D., Grosch, W. 1999. Food Chemistry. Springer, Berlin 7. Deman, J.M. 1999. Principle of Food Chemistry. Springer Science Business Media, LLC, New York. 8. Yazıcı, F., Hurşit, A.K., Dervişoğlu, M., ve Temiz, H. “Soya: Gıda Olarak Kullanımı”. (İngilizce’den Tercüme). AVI Van Nostrand Reinhold. OMÜ Ziraat Fakültesi Yardımcı Ders Kitabı No:12 (2000), Samsun. 9. BAL-DER, 2014. Arı Ürünleri ve Sağlığımız.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş, Enzimlerin sınıflandırılması, Enzimlerin özellikleri, Enzim substrat bağlanma modelleri, Enzimlerin hızına etki eden faktaörler, Enzim kinetiği, Enzim aktivitesinin engellenmesi, Enzim aktivitesinin kontrol edilmesi, Vitaminlerin kimyasal yapıları, Vitaminlerin özellikleri, Yağda çözünen vitaminler, Suda çözünen vitaminler, Vitamin benzeri maddeler, Gıdalarda mineral maddeler, Mineral maddelerin kimyasal yapısı, Bazı mineral maddelerin özellikleri (Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, Potasyum, Magnezyum, Flor, Demir, Bakır, İyot, Çinko, Krom, Molibden, Kobalt, Selenyum), Hunter renk sistemi, Tetrapirol pigmentler, İzoprenoid türevi pigmentler, Benzopiran türevi pigmentler, Gıda işleme esnasında meydana gelen renk maddeleri, Diğer renk maddeleri, yapay renk maddeleri. Doğal aroma maddelerinin etken bileşenleri, Aroma sayısı, Gıdalarda aroma bozuklukları, Aroma analizi. Balın bileşimi ve kalitesi, Balın kalitesini etkileyen faktörler, Balda kalite değişimleri. Türkiyede fındık üretimi, Fındığın kullanım alanları, Fındığın kimyasal bileşimi. Soyanın kimyasal bileşimi, Soya protein ürünleri, Otooksidasyon.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
34 Okuma 5 1 5
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş 1. Hafta Giriş.pptx
2 Enzimlerin sınıflandırılması, Enzimlerin özellikleri, Enzim substrat bağlanma modelleri 2. Hafta Giri.pptx
3 Enzimlerin hızına etki eden faktaörler, Enzim kinetiği 3. Hafta.pptx
4 Enzim aktivitesinin engellenmesi, Enzim aktivitesinin kontrol edilmesi 4. Hafta.pptx
5 Vitaminlerin kimyasal yapıları, Vitaminlerin özellikleri, Yağda çözünen vitaminler 5. Hafta.pptx
6 Suda çözünen vitaminler, Vitamin benzeri maddeler 6. Hafta.pptx
7 Gıdalarda mineral maddeler, Mineral maddelerin kimyasal yapısı 7. Hafta.pptx
8 Bazı mineral maddelerin özellikleri (Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, Potasyum, Magnezyum, Flor, Demir, Bakır, İyot, Çinko, Krom, Molibden, Kobalt, Selenyum) 8. Hafta.pptx
9 Arasınav 9. Hafta.pptx
10 Hunter renk sistemi, Tetrapirol pigmentler, İzoprenoid türevi pigmentler 10. Hafta.pptx
11 Benzopiran türevi pigmentler, Gıda işleme esnasında meydana gelen renk maddeleri, Diğer renk maddeleri, yapay renk maddeleri 11. Hafta.pptx
12 Doğal aroma maddelerinin etken bileşenleri, Aroma sayısı, Gıdalarda aroma bozuklukları, Aroma analizi 12. Hafta.pptx
13 Balın bileşimi ve kalitesi, Balın kalitesini etkileyen faktörler, Balda kalite değişimleri. Türkiyede fındık üretimi, Fındığın kullanım alanları, Fındığın kimyasal bileşimi. 13. Hafta.pptx
14 Soyanın kimyasal bileşimi, Soya protein ürünleri, Otooksidasyon. 14. Hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499039 Temel gıda bileşenleri ile ilgili reaksiyonları kavrayabilme
2 1499040 Bal, fındık ve soya kimyası hakkında temel bilgilere sahip olabilme
3 1499041 Öğrenmiş olduğu temel bilgiler sayesinde yapacağı analizleri kavrayabilme
4 1499042 Gıda kimyası bilgileri ile diğer teknoloji dersleri arasında bağ oluşturabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71848 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 71858 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 71849 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 71850 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 71851 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 71852 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 71853 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 71854 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 71855 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 71856 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 71857 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3
2 3 4
3 3 3
4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek