Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GMB311 Enstrümental Gıda Analizi 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Kromatoğrafik ve spektroskobik teknikler hakkında bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlkay KOCA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yetim, H., Çam, M., 2012. Enstrümental Gıda Analizleri, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Hışıl, Y.,1994. Enstrümental Gıda Analizleri-I , E.Ü. Basımevi, İzmir. Hışıl, Y., 1994.Enstrümental Gıda Analizleri-II , E.Ü. Basımevi, İzmir, 1994

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Enstrümental gıda analiz yöntem (Kromatografik -kağıt, kolon, ince tabaka, gaz ve yüksek basınçlı sıvı kromatografisi), (spektroskopik -UV-Vis., Floresans, Kızılötesi, Atomik absorpsiyon spektrometresi, NMR, Raman Spektroskobisi) ve cihazlarının tanıtımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
47 Laboratuvar Sınavı 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 1 24 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 48 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gıda analiz yöntemlerinin sınıflandırılması Laboratuvarda çalışırken dikkat edilecek konular 1. hafta.pptx
2 Elektromagnetik spektrum, ışın madde etkileşimi, moleküler absorbsiyon, Lambert Beer kanunu Cihazların tanıtımı 2. hafta.pptx
3 Refraktometre, polarimetre ve interferometre Refraktometre, polarimetre uygulamaları 3. hafta.pptx
4 Kolorimetre, spektrofotometre: Prensip ve uygulamaları DSC 4.hafta.pptx
5 İnfrared spektroskopisi: Çalışma ilkeleri ve uygulamaları Spektrofotometre 5. hafta.pptx
6 Fluorimetre: Çalışma ilkeleri ve uygulamaları spektrofotometrede antioksidan ölçümü 6. hafta.pptx
7 Nüklear mağnetik rezonans (NMR) spektroskopisi : Prensip ve uygulamaları Reometre 7. hafta.pptx
8 Arasınav -
9 Atomik Absorbsiyon spektroskopisi: Prensip ve uygulamaları Tekstür ölçümü 9. hafta.pptx
10 Kromatoğrafi çeşitleri, kromatoğrafide temel tanımlar, sınıflandırma Laboratuvar sınavı 10. hafta.pptx
11 Yüksek Performanslı sıvı kromatoğrafi: Prensip ve uygulamaları HPLC'de uygulama 11. hafta.pptx
12 Gaz kromatoğrafisi: Prensip ve uygulamaları GC'de uygulama 12. hafta.pptx
13 Kağıt ve ince tabaka kromatoğrafisi : Prensip ve uygulamaları Kromatoğrafik analizlerde kullanılacak yardımcı alet ekipman 13. hafta.pptx
14 Genel değerlendirme, Mass ve X ışını Spektroskopisi Çevre laboratuvarlardaki cihazların tanıtımı 14. hafta.pptx
15 Yarıyıl sonu sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272922 Gıdaların fizikokimyasal özelliklerini belirlemede kullanılan cihazları tanır
2 1272923 Kromatoğrafik cihazları tanır
3 1272924 Cihazlarla çalışırken dikkat edilecek hususları öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 4 4 4 3 3 3 3 1
2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 1
3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek