Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBFİZ114 Fizik II 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Fiziğin temel kavram ve prensiplerini öğrenciye açık ve mantıklı bir şekilde vermek ve gerçek dünyadaki ilginç uygulamalarla birlikte geniş bir bakış açısı içinde fiziğin temel prensip ve kavramlarının anlaşırlığını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sedat Gümüş ve Doç. Dr. Süheyla Yüce Emre

Ön Koşul Dersleri

Fizik II

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. SERWAY, Fen ve Mühendislik için Fizik II, Çeviri Editörü: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık. 2. Temel Fizik, Yayına hazırlayan: Cengiz Yalçın, Arkadaş Yayınevi. 3. Fiziğin Temelleri, Çeviri: Cengiz Yalçın, Savaş Yayınları. 4. Fen Bilimleri ve Mühendisler için Fizik, Editör: Gülsen Önengüt, Akademi Yayıncılık. 5. Fen ve Mühendislik için Fizik (Schaum serisi), Çeviri Editörü: Esra Yıldız, Erol Kurt, H. Hilal Kurt, Nobel Yayınevi. 6. Üniversite Fiziği, Çevirenler: Hilmi Ünlü, Ahmet T. Giz, M. Ö. Hortaçsu, Nazmi Postacıoğlu, Selçuk Aktürk, Pearson Yayınevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Elektrik Alanlar, Gauss Yasası,, Elektrik Potansiyel, Sığa ve Dielektrikler, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar, Manyetik Alan Kaynakları, Faraday Yasası, İndüktans ve Alternatif Akım Devreleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 13 20 1
29 Bireysel Çalışma 13 13 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 12 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 12 1
54 Ev Ödevi 13 13 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 60 60
2 Final Sınavı 1 90 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yük ve madde, Elektrik alanlar Gruplandırma, Deney aletlerinin tanıtımı Fizik_II_Hafta_1.1_ElektrikAlan.pdf
Fizik_II_Hafta_1_ElektrikAlan.pdf
2 Gauss Yasası Alternatif Akım Frekansının Ölçülmesi Fizik_II_Hafta_2_Gauss_Yasası.pdf
3 Elektriksel Potansiyel Ohm Kanunu ve Wheatstone Köprüsü Fizik_II_Hafta_3_Elektrik_Potansiyel.pdf
4 Sığa ve Dielektrikler Kondansatörün bir direnç üzerinden dolup boşalması Fizik_II_Hafta_4_Sıga_Dielektrikler.pdf
5 Akım ve Direnç Grafik Metodu ile direnç ve Elektromotor Kuvveti Ölçümleri Fizik_II_Hafta_5_Akim_Direnc.pdf
6 Uygulama Rezonans Devreleri Fizik_II_Hafta_ElektrikPotansiyel_Sıga_ProblemCozumleri_.pdf
Fizik_II_Hafta_ElektrikAlan_Gauss_ProblemCozumleri.pdf
7 Arasınav Arasınav Fizik_II_Hafta_7_Arasınav.pdf
Fizik_II_Hafta_8_Arasınav.pdf
8 Doğru Akım Devreleri Isının elektriksel ve Mekanik eşdeğeri Fizik_II_Hafta_8_DogruAkımDevreleri.pdf
9 Manyetik Alanlar Kirchhoff Kuralları ve Üreteçlerin Seri/Paralel Bağlanması Fizik_II_Hafta_9_Manyetik_Alan.pdf
10 Manyetik Alan Kaynakları Manyetik İndüksiyon Fizik_II_Hafta_10_ManyetikAlanKaynaklari.pdf
11 Faraday Yasası Bir Bobinin Manyetik Alanı Fizik_II_Hafta_11_Faraday_Yasası.pdf
12 İndüktans Transformatör
13 Alternatif Akım Devreleri Telafi Deneyi I
14 Uygulama Telafi Deneyi II Fizik_II_Hafta_AkımDirenc_ProblemCozumleri.pdf
Fizik_II_Hafta_DogruAkımDevreleri_ProblemCozumleri.pdf
Fizik_II_Hafta_MAnyetikAlan_ProblemCozumleri.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287865 Elektrik ve manyetizma konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgileri bilir.
2 1287866 Elektrik ve manyetizma konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak, mühendislik ve ileri fizik problemlerini modeller ve çözer.
3 1287867 Elektrik ve manyetizma konularının fiziğin diğer alanları ile ilgisini,bunlarla bağıntılı olarak yaşadığımız evreni, güncel uygulamaları anlar, yorum yapar ve açıklar.
4 1287868 Elektrik ve manyetizma konularına dayananan ileri düzey derslere temel oluşturacak bilgi ve analitik düşünme yetisine sahiptir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek