Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GMB316 Et Teknolojisi 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Dersin amacı, kasın ete dönüşümü sırasında meydana gelen biyokimyasal değişiklikleri, bu değişiklikler ile et kalitesi arasındaki ilişkiyi, farklı et ürünlerinde kullanılan işleme tekniklerini, katkı maddelerinin fonksiyonlarını, et ürünlerinde kullanılan materyal ve ekipmanları ve et ve et ürünlerinin depolanma koşullarını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sadettin TURHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Öztan, A. 2003. Et Bilimi ve Teknolojisi. Gıda Mühendisleri Odası Yayınları, Yayın No:1. Ankara 2. Gökalp, H. Y., Kaya, M., Zorba, Ö. 2002. Et Ürünleri İşleme Mühendisliği. Atatürk Üniversitesi Yayınları No:786. Erzurum 3. Lawrie, R. A. 1991. Meat Science. Pergamon Press, England. 4. Aberle, E. D., Forrest, J. C., Gerrard, D. E., Hedrick, H. B., Judge, M. D., Merkel, R. A. 2001. Principles of Meat Science. Kendall/Hunt Publishing. England.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Etin bileşimi, kas ve etin yapısı, glikoliz, ölüm sertliği oluşum mekanizması, kasın ete dönüşümü ve bu dönüşüm sırasında et kalitesini etkileyen faktörler, et kalitesi, etin soğutulması ve dondurulması, depolama koşulları, et ürünleri işleme teknikleri, kürlenmiş ve kurutulmuş et ürünleri, fermente ve emülsüfiye et ürünleri, üretimde kullanılan katkılar, alet ve ekipmanlar, et ürünlerinde karşılaşılan problemler ve çözüm yöntemleri, et mikrobiyolojisi, et ve ürünlerinin paketlenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
7 Laboratuvar 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
10 Tartışma 10 1 10
20 Rapor Hazırlama 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Etin tanımı ve çeşitleri, kasaplık hayvanların sınıflandırılması, etin besin değeri Et laboratuvarı ve çalışma kurallarının tanıtılması Sunu1.pptx
2 Kas dokunun yapısı, kas tipleri ve fonksiyonları Et ve Et ürünlerinin analize hazırlanması Sunu2.pptx
3 Etin kimyasal ve fiziksel özellikleri Et ve ürünlerinde kuru madde ve kül analizi Sunu3.pptx
4 Etin fizikokimyasal özellikleri Et ve ürünlerinde protein analizi Sunu4.pptx
5 Etin mikrobiyolojik özellikleri Et ve ürünlerinde yağ ve tuz analizi Sunu5.pptx
6 Kasın kasılması ve ete dönüşümü Et ürünlerinde serbest yağ asitliği analizi Sunu6.pptx
7 Kesim sonrası değişiklikleri etkileyen faktörler Et ürünlerinde peroksit sayısı analizi Sunu7.pptx
8 Ara sınav Et ürünlerinde TBARS analizi Sunu8.pptx
9 Etin muhafazası ve işlenmesi Fermente et ürünlerinde titrasyon asitliği ve pH analizi Sunu9.pptx
10 Et teknolojisinde kullanılan katkı maddeleri Et ve ürünlerinde renk analizi Sunu10.pptx
11 Emülsiyon tipi et ürünleri üretim teknolojisi Et ve ürünlerinde mikrobiyolojik analizler Sunu11.pptx
12 Fermente et ürünleri üretim teknolojisi Et ve ürünlerinde mikrobiyolojik analizlere devam Sunu12.pptx
13 Pastırma üretim teknolojisi Et ve ürünlerinde duyusal analizler Sunu13.pptx
14 Kavurma üretim teknolojisi Laboratuvar sınavı Sunu14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1506178 Kesim öncesi ve sonrasında et kalitesini etkileyen faktörler hakkında bilgi edinerek yüksek kaliteli et ürünleri üretme becerisi kazanır
2 1506179 Et teknolojisinde uygulanan temel işlemler konusunda kapsamlı bilgi sahibi olur
3 1506180 Et ve et ürünlerinin depolanmasında ve işlenmesinde karşılaşılabilecek problemleri saptayabilme ve çözebilme becerisinin kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71848 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 71858 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 71849 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 71850 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 71851 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 71852 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 71853 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 71854 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 71855 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 71856 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 71857 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 2
2 4 4 3 2
3 4 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek