Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GMB415 Gıda Mühendisliğinde Tasarım 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, gıda işleme fabrikalarının tasarımı ve projelendirilmesi konusunda öğrencilerin yeteneklerini geliştirmektir. Bu amaca göre, öğrenciler ekonomik, kaliteli ve güvenli gıda üretebilecek fabrika kurmayı, geliştirmeyi ve modernize etmeyi öğrenirler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sadettin TURHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Cemeroğlu B. 2010. Gıda Mühendisliğinde Temel işlemler. Gıda Teknolojisi Derneği yayınları, 29, Ankara. 2. Esin A. 1993. Material and Energy Balances in Food Engineering. Middle East Tecnical University, Ankara. 3. Maroulis B.Z. and Saravacos D.G. 2003. Food Process Design. Marcel Dekker, New York, USA. 4. Singh, R. P., Heldman, D. 2014. Introduction to Food Engineering. Elsevier Inc.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İşletme yerinin seçimi, ürünlere ait akış şemaları, kütle ve enerji denklikleri, momentum, ısı ve kütle transferi konularında hesaplamalar ve optimizasyon, artık değerlendirme, sermaye yatırımı, giderler ve maliyetlerin belirlenmesi, karlılık ve amortisman hesapları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
23 Proje Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
22 Proje Hazırlama 1 35 35
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Proses Tasarımında Gıda Bilimi Ön tasarım raporu için sınıf çalışması Şablon1.docx
2 Gıda Proses Tasarımının Esasları-I, Gıda Proseslerinin Dizaynı Ön tasarım raporu için sınıf çalışması Şablon2.docx
3 Gıda Proses Tasarımının Esasları-II, Gıda Fabrikası Dizaynı Ön tasarım raporunun sunumu Şablon3.docx
4 Bilgisayar Destekli Proses Tasarımı Akışkan hattı tasarım raporu için sınıf çalışması Şablon4.docx
5 Isıtma Prosesleri Akışkan hattı tasarım raporu için sınıf çalışması Şablon5.docx
6 Soğutma Akışkan hattı tasarım raporunun sunumu Şablon6.docx
7 Dondurma Isı transfer sistemi tasarım raporu için sınıf çalışması Şablon7.docx
8 Ara sınav Isı transfer sistemi tasarım raporu için sınıf çalışması Şablon8.docx
9 Buharlaştırma Isı transfer sistemi tasarım raporunun sunumu Şablon9.docx
10 Kurutma Kütle transfer sistemi tasarımı için sınıf çalışması Şablon10.docx
11 Gıdaların Isıl Prosesleri Kütle transfer sistemi tasarım raporunun sunumu Şablon11.docx
12 Kütle Transfer Prosesleri-I, Damıtma Atık arıtma sistemi tasarım raporu için sınıf çalışması Şablon12.docx
13 Kütle Transfer Prosesleri-II, Ekstraksiyon Toplam maliyet raporu için sınıf çalışması Şablon13.docx
14 Membran Ayırma Prosesleri Projelerin değerlendirilmesi Şablon14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1497759 Gıda endüstrisinde ekipman ve proses hatlarının tasarım ve uygulamasında mühendislik bilgisinin nasıl kullanılacağını öğrenir
2 1497760 Endüstrinin zamanla değişen gereksinimlerini belirleme yeteneği kazanır, matematik, temel bilimler ve mühendislik eğitimi teorik bilgilerini uygulayarak bu gereksinimleri gidermek için çözümler bulur ve uzun süreli öğrenmenin önemini anlar
3 1506238 Sınıf içi tartışmalar, sunumlar, takım çalışması yapma, gelişme ve final raporları hazırlama yeteneği gelişir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71848 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 71858 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 71849 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 71850 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 71851 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 71852 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 71853 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 71854 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 71855 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 71856 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 71857 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 3 5 4
2 5 5 4 4 4 5 4
3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek