Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK411 Isıtma-Havalandırma ve İklimlendirme (TS 2) 927003 4 7 5

Dersin Amacı

İklimlendirme ile ilgili termodinamik özellikleri, işlemleri ve psikrometrik diyagramı öğrenmek. Isıtma-soğutma ve iklimlendirme sistemlerini tanımak ve uygulamalarını yapabilmek, ısı yükü hesabı ve havalandırma kanal hesaplarını öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Mustafa ÖZBEY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İklimlendirme Esasları ve Uygulamaları, Recep YAMANKARADENİZ

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İklimlendirmenin tanımı ve önemi, iklimlendirmeye duyulan ihtiyaç ve ısıl konfor, iklimlendirmeye giriş için önemli tanım ve kavramlar (özgül nem, bağıl nem, yaş termometre sıcaklığı, kuru termometre sıcaklığı, çiğ noktası sıcaklığı, kuru hava, nemli hava, nemli havanın entalpisi vb.), psikrometrik diyagram ve uygulamaları, karışım havası, yaz ve kış uygulamalrı, soğutma ve ısıtma yükü hesabı, iklimlendirme sistemlerine genel bakış, iklimlendirme sistemleri ve elemanları, havalandırma kanal hesapları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 66 1
22 Proje Hazırlama 1 34 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Isı , iş , enerji, güç, sıcaklık, basınç, debi gibi temel fiziksel büyüklükler ve ilgili termodinamik özellikler temel tanımlar.pdf
2 Psikrometrik diyagram ve işlemleri psikrometrik diyagram ve işlemler.pdf
3 Isıtma, soğutma, iklimlendirme ve havalandırma sistemlerin tanınması
4 Yaz uygulamaları iklimlendirme proje anlatımı-mmo.pdf
5 Örnek uygulama çözümleri.
6 Kış uygulamaları
7 Örnek uygulama çözümleri.
8 Ara Sınav
9 İklimlendirme sistemleri ve elemanları ve uygulama alanları, seçim kriterleri bolum14-sistem uygulamaları.pdf
bolum13-sistem seçimi.pdf
bolum17-cihazlar.pdf
bolum11-klima sistemleri.pdf
10 Isı yükü hesabı bolum09-ısı kazancı hesabı.pdf
ISI KAYIP tablosu.pdf
11 Örnek uygulama çözümleri.
12 Havalandırma kanal hesabı. bolum1-kanal_sistemi.pdf
bolum04-menfezler.pdf
bolum07-endüstriyel_havalandırma.pdf
bolum05-iç hava kalitesi.pdf
KANAL HESABI tablosu.pdf
13 Örnek uygulama çözümleri.
14 Yeni nesil sistemler ve sistem seçimi bolum17-cihazlar.pdf
bolum14-sistem uygulamaları.pdf
bolum13-sistem seçimi.pdf
bolum12-split klimalar.pdf
bolum11-klima sistemleri.pdf
ISISAN-KLIMA-TESISATI.pdf
bolum21-pratik_notlar.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503611 İlgili fiziksel büyüklükleri ve termodinamik özellikleri ve kavramları öğrenme.
2 1503612 Temel psikrometrik işlemleri ve psikrometrik diyagramı öğrenmek.
3 1503613 Isıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerini tanımak ve psikrometrik işlemleri uygulamak.
4 1503614 Isı yükü hesabı yapmak.
5 1503615 Havalandırma kanal hesabı yapmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71872 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 71873 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 71874 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 71875 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 71876 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 71877 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 71878 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 71879 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 71880 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 71881 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 71882 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 71883 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 71884 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 1
2 4 2 2 4 4
3 4 4 4 2 4 4
4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek