Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK413 Soğutma Tekniği (TS 2) 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemlerinin ve absorbsiyonlu soğutma sistemlerinin genel tanıtımının ve termodinamik çözümlerinin öğretilmesi. Soğutucularda kullanılan temel elemanların ne olduğunun ve çalışma prensiplerinin öğretilmesi. Soğutucu akışkanların tanıtımı ve uygun soğutucunun seçiminin öğretilmesi. Soğuk depoların genel tanıtımı ve soğuk depolarının projelendirilme esaslarının öğretilmesi. Isı pompalarının genel tanıtımının yapılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Lütfü NAMLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Yamankaradeniz, R., Horuz, İ., Kaynaklı, Ö., Çoşkun, S., Yamankaradeniz, N., Soğutma Tekniği ve Isı Pompası Uygulamaları, Genişletilmiş 2. Baskı, Dora Yayıncılık, Bursa, 2009. 2) Soğutma Tesisatı, Makina Mühendisleri Odası, Yayın No: MMO/2001/295 3) Uygulamalı Soğutma Tekniği, Nuri ÖZKOL, Makina Mühendisleri Odası, Yayın No: 115.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1) Temel kavramlar ve soğutma metodları. 2) Buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemi. 3) Soğutma sistemlerinde bulunan kompresörler, yoğuşturucular, buharlaştırıcılar, kısılma vanaları ve yardımcı elemanların genel tanıtımı. 4) Absorbsiyonlu soğutma sistemlerinin genel tanıtımı. 5) Soğutucu akışkanların genel tanıtımı ve uygulama yerlerine göre seçimi. 6) Soğuk depolar: Soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, soğuk deponun projelendirilmesi, boru çaplarının hesabı. 7) Isı pompalarının genel tanıtımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 66 1
22 Proje Hazırlama 2 34 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 3 36
7 Laboratuvar 5 3 15
22 Proje Hazırlama 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar ve soğutma metotları 1_Hafta.pdf
2 Buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemi, Molier diyagramı, soğutma çevrimi Termodinamik hesapları. Problem çözümü. 2_Hafta.PDF
3 Buhar sıkıştırmalı mekanik soğutmada soğutma devresi eşanjör sistemi, tek kompresör ve iki veya daha fazla buharlaştırıcılı sistemler, iki kademeli sistemler. Problem çözümü. 3_Hafta.PDF
4 Soğutma devresindeki kompresörler, yoğuşturcular, buharlaştırıcılar, kısılma vanaları ve diğer yardımcı elemanlar. 4_Hafta.pdf
5 Absorbsiyonlu soğutma sistemleri. 5_Hafta.pdf
6 Soğutucu akışkanlar ve çeşitleri. 6_Hafta.pdf
7 Soğuk depolar: Soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, ön soğutma, şoklama. 7_Hafta.pdf
8 Soğuk depolar: Projelendirme, soğutma yükü hesabı, soğuk hava depolarının ekonomik yalıtım kalınlığı hesabı. Problem çözümü. 8_Hafta.pdf
9 Arasınav
10 Soğuk depolar: Boru çapları hesabı,emiş, basma, sıvı boru hatları, boru güzergahı seçimi. Problem çözümü. 10_Hafta.pdf
11 Soğuk depolar: Örnek proje sınıf içi çalışması. 11_Hafta.pdf
12 Soğuk depolar: Örnek proje sınıf içi çalışması. 12_Hafta.pdf
13 Isı pompaları: Isı pompasının sınıflandırlması, evsel ısı pompası uygulaması. 13_Hafta.pdf
14 Isı pompası: Endüstriyel ısı pompası uygulaması. 14_Hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1284014 Soğutma tekniğinde temel kavramları ve soğutma metotlarını bilir.
2 1284015 Buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemini bilir ve bununla ilgili Termodinamik hesapları yapar.
3 1284016 Soğutucularda kullanılan kompresörleri, yoğuşturucuları, buharlaştırıcıları, kısılma vanaların ve yardımcı elemanları bilir ve bunlarla ilgili temel Termodinamik hesapları yapar.
4 1284017 Absorbsiyonlu soğutma sistemlerini bilir. Soğutucu akışkanları bilir ve kullanım yerine göre uygun soğutucu akışkanı seçebilir.
5 1284018 Soğuk depoları bilir ve soğuk depoların projelendirilmesi için gerekli tüm Termodinamik ve maliyet hesaplarını yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64140 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 64141 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 64142 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 64143 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 64144 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 64145 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 64146 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 64147 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 64148 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 64149 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 64150 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 64151 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 64152 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 2 4 4
2 5 4 4 2 4 4
3 5 4 4 2 4 4
4 5 4 4 2 4 4
5 5 4 4 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek