Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK433 Hidrolik ve Pnömatik Sistemler (TS 3) 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Temel hidrolik ve pnömatik devre elemanları ve özelliklerini tanıtarak, sistem elemanlarının seçimi ve boyutlandırılması konusunda bilgi ve becerisi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Erdem Koç

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Erdem Koç, Hidrolik Devreler, Çukurova Üniversitesi, Müh.-Mim. Fakültesi Yayınları, Yayın No: 25, Adana, 1994. 2-J.A.Sullivan, Fluid Power: Theory and Application. 3-H.L.Stewart, Pneumatics and Hydraulics.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Akışkan gücü kontrolunun esasları. Hidrolik güç iletimi, basınç iletiminin prensipleri, hidrolik akışkanların özellikleri, hidrolik semboller. Hidrolik ve pnömatik sistem elemanları, özellikleri, uygulama alanları. Hidrolik akışkanlar ve özellikleri. Pompalar, özellikleri ve pompa seçimi. Hidrolik ve pnömatik valfler ve akış özellikleri. Yön, akış ve basınç kontrol valfleri. Rezervuarlar, akümülatörler, tahrik elemanları. Filtreleme. Hidrolik ve pnömatik devrelerin tasarımı. Kapalı çevrim kontrol biçimleri. Elektrohidrolik kontrol elemanları. Pnömatiğin otomasyonda kullanılması. Akışkan gücü uygulama örnekleri. Hidrolik devre uygulamaları, pnömatik devreler, kompresörler, pnömatik sistem elemanları, pnömatik devre uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Akışkan gücü kontrolunun esasları.
2 Hidrolik güç iletimi, basınç iletiminin prensipleri, hidrolik akışkanların özellikleri, hidrolik semboller.
3 Hidrolik ve pnömatik sistem elemanları, özellikleri, uygulama alanları.
4 Hidrolik akışkanlar ve özellikleri.
5 Pompalar, özellikleri ve pompa seçimi.
6 Hidrolik ve pnömatik valfler ve akış özellikleri. Yön, akış ve basınç kontrol valfleri.
7 Rezervuarlar, akümülatörler, tahrik elemanları.
8 Filtreleme. Hidrolik ve pnömatik devrelerin tasarımı.
9 Örnek problem uygulamaları
10 Arasınav
11 Kapalı çevrim kontrol biçimleri.
12 Elektrohidrolik kontrol elemanları. Pnömatiğin otomasyonda kullanılması.
13 Akışkan gücü uygulama örnekleri.
14 Hidrolik devre uygulamaları, pnömatik devreler, kompresörler, pnömatik sistem elemanları, pnömatik devre uygulamaları.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
71162 1279677 Hidrolik ve pnömatik sistemin temel kavramlarını bilir.
71163 1279678 Hidrolik ve pnömatik sistem temel elemanlarını ve özelliklerini bilir.
71164 1279675 Hidrolik ve pnömatik sistem elemanlarının seçimini yapabilir.
71165 1279676 Hidrolik ve pnömatik pnömatik devre kurabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64140 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 64141 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 64142 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 64143 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 64144 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 64145 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 64146 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 64147 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 64148 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 64149 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 64150 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 64151 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 64152 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
71162 3
71163 3 4 3 4 3
71164 4
71165 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek