Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK435 Mekanik Sistem Tasarımı (TS 3) 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Mekanik tasarım kriter fonksiyonunu tanımlayabilme kabiliyeti kazandırmak. Mekanik icerikli dersleri proje uzerinde uygulayabilme yeteneğini kazandırmak. Tasarım kapsamında araştırma-geliştirme yeteneğinin kazandırılması. Mekanik tasarımlarında optimizasyon yeteneğinin kazandırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Naci KURGAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Shigley'den Makine Muhendisliğinde Tasarım, Richard G. Budnays, J. Keith Nisbett, Cevirenler: H. Sevil Ergur, Murat Dilmec, H. Selcuk Halkacı, Sami Karadeniz, Birol Kalkış, Yaşar Pancar, 8. Metrik Basımdan Ceviri, Literatür Yayınları, Birinci Basım 2015. 2. Erdem Koc, Makine Elemanları, Cilt 1, Adana Nobel Kitabevi, 2013. 3. Erdem Koc, Makine Elemanları, Cilt 2, Akademisyen Kitabevi, 4. Baskı, 2013. 4. Erdem Koc, Makine Elemanları-Cozumlu Problemler, Nobel Kitabevi, 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mekanik tasarım kriter fonksiyonunu tanımlayabilme kabiliyeti kazandırmak. Mekanik icerikli dersleri proje uzerinde uygulayabilme yeteneğini kazandırmak. Tasarım kapsamında araştırma-geliştirme yeteneğinin kazandırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 66 1
22 Proje Hazırlama 1 34 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
22 Proje Hazırlama 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 26 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 36 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mekanik Sistem Tasarımı Genel İlkeleri 1. Mekanik Sistem Tasarımı Genel İlkeleri.pdf
2 Mekanik Sistem Tasarımı Genel İlkeleri 2. Mekanik Sistem Tasarımı Genel İlkeleri.pdf
3 Tasarımda Planlama ve Planlı Çalışma. 3. Tasarımda Planlama ve Planlı Çalışma.pdf
4 Tasarımda Malzeme Seçimi. 4. Tasarımda Malzeme Seçimi.pdf
5 Mekanik Sistem Tasarımı Şekillendirme Teknikleri. 5. Mekanik Sistem Tasarımı Şekillendirme Teknikleri.pdf
6 Tasarımda Üretim Yöntemi ve Şekillendirme Tekniklerinin Seçimi. 6. Tasarımda Üretim Yöntemi ve Şekillendirme Tekniklerinin Seçimi.pdf
7 Makine Tasarımında Mukavemet Hesabının Esasları. 7. Makine Tasarımında Mukavemet Hesabının Esasları.pdf
8 Vize
9 İki Boyutlu Gerilme Analizi. 9. İki Boyutlu Gerilme Analizi.pdf
10 Üç Boyutlu Gerilme Analizi. 10. Üç Boyutlu Gerilme Analizi.pdf
11 Statik Tasarım Kriterleri. 11. Statik Tasarım Kriterleri.pdf
12 Değişken Zorlanmalar ve Yorulma. 12. Değişken Zorlanmalar ve Yorulma.pdf
13 Malzemelerin Mukavemet Sınırlarını Etkileyen Faktörler. 13. Malzemelerin Mukavemet Sınırlarını Etkileyen Faktörler.pdf
14 Konu Özeti ve Örnek Problem Çözümleri 14. Konu Özeti ve Örnek Problem Çözümleri.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503964 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olmak ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanmak.
2 1509492 Tasarım projelerini etkili bir şekilde hazırlayıp sunmak.
3 1509493 Tasarımdan imalata geçiş süreci hakkında bilgi sahibi olmak.
4 1509494 Makine tasarımını bilmek ve takım çalışmasını öğrenmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71872 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 71873 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 71874 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 71875 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 71876 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 71877 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 71878 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 71879 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 71880 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 71881 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 71882 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 71883 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 71884 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2
2 2 3 3
3 3 2 2
4 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek