Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK453 Triboloji (TS 4) 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Triboloji Dersinin genel amacı, öğrencilere Triboloji (sürtünme, yağlama ve aşınma) ile ilgili genel ve faydalı temel kavram ve ilkeler öğretmektir. Tribolojinin çok büyük ve çok disiplinli bir alanında olduğu kabul edilmektedir. Triboloji Dersin özellikle sürütünme ve aşınmaya karşı kullanılacak malzeme seçimi üzerine odaklanmıştır. Ders temel ilkeler üzerinde durmakta ve öğrencilere verilecek ders notlarları ve referanslar geniş bir yelpazede triboloji ile ilgili endüstriyel mühendislik problemlerini incelemektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Naci KURGAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Triboloji Dersinin genel amacı, öğrencilere Triboloji (sürtünme, yağlama ve aşınma) ile ilgili genel ve faydalı temel kavram ve ilkeler öğretmektir. Tribolojinin çok büyük ve çok disiplinli bir alanında olduğu kabul edilmektedir. Triboloji Dersin özellikle sürütünme ve aşınmaya karşı kullanılacak malzeme seçimi üzerine odaklanmıştır. Ders temel ilkeler üzerinde durmakta ve öğrencilere verilecek ders notlarları ve referanslar geniş bir yelpazede triboloji ile ilgili endüstriyel mühendislik problemlerini incelemektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 3 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tribolojiye Giriş
2 Sürtünme
3 Sürtünme
4 Aşınma
5 Aşınma
6 Sürtünme ve Aşınma Ölçüm Yöntemleri
7 Sürtünme ve Aşınma Ölçüm Yöntemleri
8 Ara sınav
9 Yağlar ve Yağlama
10 Yağlama ve Kaymalı Yataklar
11 Hidrodinamik Yağlama Teorisi
12 Kendiliğinden Yağlamalı Yataklar
13 Tribolojide Sürtünme ve Aşınma Örnekleri
14 Tribolojide Sürtünme ve Aşınma Örnekleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503988 Tribolojinin ana kanunları ve konsepleri ile bunların tarihsel gelişmesi, teknik terminolojinin kullanımı ve tartışılması
2 1503989 Yaygın olarak kullanılan makina parçalarının korunması ve ana yağlama rejimleri ve bunların karakteristiklerinin açıklanabilmesi
3 1503990 Yataklarda ve dişlilerde kullanılan malzemelerin tanımlanması ve kullanım amaçları
4 1503991 Sıvı yağlayıcıların kimyasal kompoziayonlarının özelliklerinin ve performanslarının tartışılması
5 1503992 Triboloji yüzünden oluşan yüzey hasarlarının tanımlanması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71872 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 71873 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 71874 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 71875 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 71876 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 71877 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 71878 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 71879 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 71880 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 71881 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 71882 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 71883 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 71884 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 3 2 2 3 4
2 4 1 4 4 4 5
3 5 2 4 4 5 1 4 4
4 4 4 4 4 4 2 3
5 5 1 4 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek