Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK467 Hasar Bilgisi (TS 4) 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; kırılma mekaniği problemlerinin mühendislik yapılarına uygulanması ve kırılma mekaniğinin temelleri hakkında genel bir bilgi vermektir. Öğrencinin, lineer ve lineer olmayan (nonlinear) kırılma mekaniği bilgisi kazandırılması, mühendislik yapılarında kırılma analizi yapabilmesi, geliştirilmiş modeller önermesini sağlamak amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kemal YILDIZLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hasar belirlemede uygulanan stratejiler, çatlak ilerlemesi, mekanik zorlanmalarda malzemelerin davranışı (sünek kırılma, gevrek kırılma), statik zorlama, gerilme hali, artık gerilmeler ve tespiti, mikroyapı, konstrüksiyon ve montaj hataları, yorulma ve aşınma hasarları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hasar analizine giriş Konu1_from hasar_bilgisi.pdf
2 Hasar tiplerinin sınıflandırılması (yorulma, kırılma, aşınma, oksidasyon, kohezyon hasarları). Konu2 from hasar_bilgisi2.pdf
3 Kırılma modları. Konu3 Kırılma Modları hasar_bilgisi.pdf
4 Yorulma hasarı, wöhler diagramı. Konu3 Yorulma Analizi hasar_bilgisi.pdf
5 Kırılma mekaniği Konu5 kırılma tipleri hasar_bilgisi.pdf
6 Kırılma Modları, açılma, ayrılma. Konu 7 Lineer Kırılma Elastisitesi Açılma Ayrılma pages from hasar_bilgisi.pdf
7 Griffith eneji bagıntısı, kesme modları GriffithKırılmaTeorisi0001.pdf
8 Çatlak ucundaki gerilme bölgeleri Catlak Ucu Bolgeleri from hasar_bilgisi.pdf
9 Tane içi ve taneler arası çatlak ilerlemesi Konu 8_Intergranular transgranular fracture from hasar_bilgisi.pdf
10 Arasınav https://kms.kaysis.gov.tr/(X(1)S(lth1lcbyv35tyzbpvux4fu3a))/Home/Goster/135855?AspxAutoDetectCookieSupport=1
11 Kırılma tokluğu ve hesapları Kırılma Tokluğu hesapları from hasar_bilgisi.pdf
12 Kırılma tokluğu test tipleri ve numune hazırlama Numune Çıkarma from hasar_bilgisi.pdf
13 Uygulamalar Örnek hesaplama uygulama hasar_bilgisi.pdf
14 Final https://kms.kaysis.gov.tr/(X(1)S(lth1lcbyv35tyzbpvux4fu3a))/Home/Goster/135855?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283785 Mühendislik yapılarında kırılma mekaniği prensiplerinin anlaşılması ve kırılma analizinin önemini öğrenmek
2 1283786 Lineer Elastik kırılma mekaniği (LEFM) temel denklemlerinin Kartezyen ve Kutupsal Eksen takımlarında öğrenilmesi
3 1283787 Çatlak ucu bölgesinde gerilme ve şekil değiştirmeyi tanımlamak için uygun matematiksel metotları öğrenme ve kullanabilme becerisi
4 1283788 Gerilme şiddet faktörü ve J integral metodunun öğrenme ve kullanabilme becerisi
5 1283789 Kırılma tokluğu deneyleri ve kırılma tokluğuna etki eden parametrelerin öğrenilmesi
6 1283790 Çatlak ilerleme mekanizmalarının ve kırılma türlerinin öğrenilmesi
7 1283791 Yorulma ile ilgili temel kavramlar ve kırılma mekaniğinin yorulma kırılmasına uygulanışının öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64140 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 64141 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 64142 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 64143 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 64144 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 64145 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 64146 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 64147 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 64148 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 64149 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 64150 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 64151 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 64152 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4
2 4 4 4
3 4 4 4
4 4 4 4
5 4 4 4
6 4 4 4
7 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek