Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK414 Doğalgaz Tesisatı (TS 5) 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Doğalgazın ne olduğunu, kullanım yerlerini ve hangi kimyasal bileşenlerden meydana geldiğini öğretmek. Doğalgazın fiziksel ve yanma özelliklerini öğretmek. Doğalgaz tüketim cihazlarını ve mahaldeki yerleşim ilkelerini öğretmek. Doğalgaz yakan cihazların bulunduğu mahaldeki havalandırma ve baca sistemlerini öğretmek. Doğalgaz tesisat hesaplarının nasıl yapıldığını ve projesinin nasıl hazırlandığını öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Lütfü NAMLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Isısan Yayınları No: 172, Doğal Gaz ve LPG Tesisatları, 1998. 2) Doğalgaz İç Tesisatı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayınları, Yayın No: MMO/377/2. 3) Katz, D.L., and Lee, L. R., 1990. Natural Gas Engineering - Production and Storage, McGraw-Hill Book Company, New York, N.Y., USA. 4) Mıhçakan, İ. M., 2002. Advanced Natural Gas Engineering -Course Notes, 5th revision, Petrol ve Doğal Gaz Müh. Bölümü, Maden Fakültesi, İTÜ, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1) Doğalgazın genel tanımı, fiziksel ve yanma özelikleri. 2) Doğalgaz tüketim cihazları, kazanlar, kombi cihazları, şofbenler, gaz kontrol hattı. 3) Doğalgaz yakan cihazların yerleştirilmesi, kazan daireleri ve havalandırma. 4) Bacaların tanıtımı, baca hesabı ve baca performansı. 5) Doğalgaz tesisatının genel tanımı, bağlantı elemanları, boru bağlantıları, yeraltı gaz boruları. 6) Doğalgaz tesisatı boru çapı hesabı. 7) İç tesisatın testi ve işletmeye alma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 66 1
22 Proje Hazırlama 1 34 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
22 Proje Hazırlama 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğalgazın tanıtımı, fiziksel ve yanma özelikleri. 1_Hafta.pdf
2 Doğalgaz tüketim cihazları: Sıcak su kazanları, kombi cihazları, şofbenler. 2_Hafta.pdf
3 Doğalgaz tüketim cihazları: Gaz brülörleri, gaz kontrol hattı. 3_Hafta.pdf
4 Doğalgaz yakan cihazların yerleştirlmesi, A tipi, B Tipi, C Tipi cihazların yerleştirilmesi. 4_Hafta.pdf
5 Kazan daireleri ve havalandırma. Kaskad sistemler. Çatı ısı merkezleri. 5_Hafta.pdf
6 Bacaların tanıtımı, yoğuşmalı ve yoğuşmasız bacalar, muflu ve yoğuşmasız bacalar. 6_Hafta.PDF
7 Doğalgaz tesisatı: Borular, bağlantı elemanları ve vanalar. 7_Hafta.pdf
8 Doğalgaz tesisatı: Yeraltı gaz boruları, bina iç tesisatı., tesisatın korunması. 8_Hafta.pdf
9 Arasınav
10 Doğalgaz tesisatı boru çapı hesabı: İç tesisat boru çapı hesabı. 10_Hafta.pdf
11 Doğalgaz tesisatı boru çapı hesabı: Orta ve yüksek basınçlı gaz dağıtım hatlarında basınç kayıplarının hesabı. 11_Hafta.pdf
12 Doğalgaz iç tesisat hesabı uygulaması. 12_Hafta.pdf
13 Doğalgaz iç tesisat hesabı uygulaması. 13_Hafta.pdf
14 Doğalgaz iç tesisat testi ve işletmeye alma. 14_Hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279371 Doğalgazın genel tanımını, kimyasal bileşiminin ne olduğunu, fiziksel ve yanma özelliklerini bilir.
2 1279372 Doğalgaz tüketen cihazları tanır, bu cihazların uygun mahal seçimi ve yerleşimini bilir, mahallerin uygun havalandırılmasını bilir ve gerekli hesapları yapar.
3 1279373 Doğalgaz yakan cihazların yerleştirildiği mahallerin baca sistemlerini bilir ve gerekli hesapları yapar.
4 1279374 Doğalgaz tesisatının elamanlarını tanır ve doğalgaz tesisatı boru çapı hesabı yapar.
5 1290730 Doğalgaz iç tesisatının testini yapar ve işletmeye almak için gerekli olan tedbirleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64140 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 64141 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 64142 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 64143 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 64144 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 64145 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 64146 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 64147 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 64148 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 64149 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 64150 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 64151 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 64152 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 2 5 4
2 5 4 2 5 4
3 5 4 2 5 4
4 5 4 2 5 4
5 5 4 2 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek