Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK436 Motorlu Taşıtlar Tekniği (TS 6) 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilerin motorlu taşıtları tanımalarını, analiz edebilmelerini ve tasarım yapabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hakan ÖZCAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Pulkrabek W., Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine, Prentice-Hall, 1997. 2. Prof. Dr. Selim Çetinkaya, Taşıt Mekaniği, Nobel Yayınevi, 2017. 3. Wilfried Staudt, Motorlu taşıt tekniği, Milli Eğitim Basımevi, 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Taşıtların çalıştığı ortamlara göre sınıflandırılması, Taşıta etkiyen kuvvetler, motor ve transmisyon (kavrama, vites kutusu, kardan mili, diferansiyel ve arka köprü) karakteristikleri, tekerlek ve lastik mekaniği, taşıt aerodinamiği yokuş ve ivme dirençleri, doğrusal taşıt hareketinde kuvvetler, frenleme performansı ve frenler, süspansiyon sistemi, şasi ve karoseri, taşıt kullanım karakteristikleri ve direksiyon sistemi, sürüş karakteristikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 28 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Taşıtların Tarihsel Gelişimi, Taşıtların Sınıflandırılması, Taşıta Etkiyen Kuvvetler,. Motorlu Taşıtlar Tekniği Ders Notları-I.Hafta.pdf
2 Taşıt Karakteristikleri, Taşıt Enerji Dengesi, Performansı Belirleyen Faktörler. Motorlu Taşıtlar Tekniği Ders Notları-II.Hafta.pdf
3 Motor ve Transmisyon Karakteristikleri. Motorlu Taşıtlar Tekniği Ders Notları-III.Hafta.pdf
4 Güç Aktarma Organları. Motorlu Taşıtlar Tekniği Ders Notları-IV.Hafta.pdf
5 Tekerlek Ve Lastik Mekaniği Motorlu Taşıtlar Tekniği Ders Notları-V.Hafta.pdf
6 Tekerlek Kuvvet ve Momentleri, Hareket Dirençleri Motorlu Taşıtlar Tekniği Ders Notları-VI.Hafta.pdf
7 Yuvarlanma direnci Motorlu Taşıtlar Tekniği Ders Notları-VII.Hafta.pdf
8 Taşıt aerodinamiği Motorlu Taşıtlar Tekniği Ders Notları-VIII.Hafta.pdf
9 Taşıt aerodinamiği Motorlu Taşıtlar Tekniği Ders Notları-IX.Hafta.pdf
10 Arasınav
11 Yokuş ve ivme dirençleri Motorlu Taşıtlar Tekniği Ders Notları-XI.Hafta.pdf
12 Hareket formülleri, doğrusal taşıt hareketinde kuvvetler Motorlu Taşıtlar Tekniği Ders Notları-XII.Hafta.pdf
13 Fren sistemleri ve frenleme ile ilişkili hesaplamalar Motorlu Taşıtlar Tekniği Ders Notları-XIII.Hafta.pdf
14 Viraj tutumu ve Tahrik kuvvetinin viraj yeteneğine etkisi Motorlu Taşıtlar Tekniği Ders Notları-XIV.Hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283219 Genel motor bilgisini bilir.
2 1283222 Taşıt tahrik kuvvetini ve direnç kuvvetlerini bilir ve hesaplar.
3 1283221 Taşıtlara seyir halinde etkiyen kuvvetleri bilir ve hesaplar
4 1283220 Taşıtlardaki güç aktarma organlarını, fren sistemini ve süspansiyon sistemini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64140 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 64141 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 64142 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 64143 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 64144 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 64145 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 64146 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 64147 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 64148 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 64149 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 64150 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 64151 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 64152 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 2 1 2
2 1 1 2 2
3 1 1 2 2
4 3 1 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek