Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GMB502 Mesleki Uygulama Programı 927001 4 8 30

Dersin Amacı

Mesleki Uygulama Programının (MUP) amacı, lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin kendi uygulama alanlarının birinde uygulamalı deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Münir ANIL

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

Mesleki Uygulama Programı yönergesi şartları sağlanmalıdır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Proje konusu ile ilgili bilimsel literatürler (Makale, kitap, ders notu)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Bu program, gıda mühendisliği mesleğindeki potansiyel "çalışma alanlarını" sistematik bir biçimde tanımlamakta, öğrencinin mesleğe hazırlanmasını hedefleyerek öğrencinin temel ihtiyaçların belirlenmesi, proje oluşturulması, detaylandırılması ve uygulanması süreçlerini içermektedir. MUP öğrencilerine çalıştıkları fabrika ile müştereken verilen bir konunun uygulama projesi olarak hazırlanması, detaylandırılması, çalışılması ve elde edilen sonuçların sunumu yapılarak teslim edilmesi bu dersin içeriği olarak yer almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 100 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 1 450 450
20 Rapor Hazırlama 1 120 120
21 Rapor Sunma 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 180 180

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fabrikanın ayrıntılı gezilmesi ve tanınması - -
2 Laboratuvar / laboratuvarlarının gezilmesi - -
3 Laboratuvarda analizlerin öğrenilmesi - -
4 Proje konusunun tespit edilmesi - -
5 Literatür taramasının yapılması - -
6 Proje konusu ile ilgili ön denemelerin yapılması - -
7 Proje konusu ile ilgili analizlerin öğrenilmesi ve analizlerin ön denemelerinin yapılması - -
8 Ara sınav - -
9 Proje için hammadde, kimyasal madde, cihaz ve v.b. temin edilmesi. - -
10 Proje konusunun çalışılması ve proje konusunda elde edilen ürün/ ürünlerin analizlerinin yapılması - -
11 Proje konusunun çalışılması ve proje konusunda elde edilen ürün/ ürünlerin analizlerinin yapılması - -
12 Elde edilen verilerin hesaplanması ve istatistik yapılması - -
13 Elde edilen verilere göre proje sonuçlarının tartışılması - -
14 Proje sonuçlarının jüriye sunulması - -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508152 Meslek uygulama pratiği hakkında bilgi sahibi olmak.
2 1508153 İş etiği, meslek etiği, yerel kanunlar ve temel sorumluluklar hakkında bilgi sahibi olmak.
3 1508154 Proje uygulamada, süreci yönetebilme becerisi kazanmak.
4 1508155 Uygulama sürecinde temel aktörleri bilmek, kaynaklardan faydalanabilmek, görev paylaşımını yapabilmek.
5 1508156 Uygulama sürecinde maliyet ve süre yönetimini yapabilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71848 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 71858 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 71849 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 71850 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 71851 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 71852 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 71853 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 71854 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 71855 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 71856 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 71857 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 4 5
3 5 5
4 4 5
5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek