Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK456 Alışılmamış İmalat Yöntemleri (TS 7) 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Malzeme imalatında kullanılan döküm ve kaynak tekniklerini, mühendislik hesaplarını öğretmek ve öğrenciye uygun imalat yöntemini seçebilme becerisi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Naci KURGAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Üretim Yöntemleri ve İmalat Teknolojileri, Dr. Mustafa Aydın, Dr. Muammer Gavas, Dr. Mustafa Yaşar, Dr. Yahya Altunpak, Seçkin Yayınları, 2013. 2) Prof.Dr. M. Baki KARAMIŞ,İmalat Yöntemleri,3.Baskı,2010 3) Materials and processes in manufacturing, E. Paul DeGarmo ... [et al.]., Hoboken, N.J. : Wiley, 2003. 4) Prof.Dr. Mustafa ÇİĞDEM, İmal Usulleri,2000 5) P.F. Ostwald and J. Munoz, Manufacturing Processes and Systems (9th Edition), John Wiley and Sons Ltd., 1997, New York, ISBN: 0-471-04741-4 (Old edition of the book: B. H. Amstead, P. H. Ostwald and M. L. Begeman, Manufacturing Processes,(8th Edition).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İmalat yöntemlerinin sınıflandırılması. Demir ve çeliğin üretimi. Döküm teknikleri. Kaynak teknikleri. Metallerin ısıl işlemi. Metallerin soğuk ve sıcak şekillendirmesi. Sac metal işleme. Toz metalurjisi. Metal kesme teknikleri. Metroloji.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 66 1
22 Proje Hazırlama 1 34 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
22 Proje Hazırlama 1 12 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Alışılmamış İmalat Yöntemleri Temel Özellikleri 01. Alışılmamış İmalat Yöntemleri Temel Özellikleri.pdf
2 Alışılmamış İmalat Yöntemleri Temel Özellikleri 02. Alışılmamış İmalat Yöntemleri Temel Özellikleri.pdf
3 Aşındırıcı sıvı akışla isleme, Basınçlı su jeti ile işleme. 03. Aşındırıcı Sıvı Akışla İşleme.pdf
03. Basıçlı Su Jeti İşleme.pdf
4 Ultrasonik işleme, Kimyasal işleme. 04. Ultrasonik İşleme.pdf
04. Kimyasal İşleme.pdf
5 Elektro Kimyasal İşleme, Elektrokimyasal taşlama, Honlama ve Çapak Alma 05. Elektrokimyasal İşleme.pdf
05. Elektrokimyasal Taşlama, Honlama ve Çapak Alma.pdf
6 Termokimyasal işleme, Plazma ile işleme. 06. Termokimyasal İşleme.pdf
06. Plazma İle İşleme.pdf
7 Elektro erozyon ile işleme, Tel erozyon ile işleme. 07. Elektro Erozyon İle İşleme.pdf
07. Tel Erozyon İle İşleme.pdf
8 Arasınav
9 Elektron ışını ile işleme (EBM) 09. Elektron Işın İle İşleme.pdf
10 Lazer ışını ile işleme. 10. Lazer Işını ile İşleme.pdf
11 Elektromanyetik Şekil Verme. 11. Elektomanyetik Şekil Verme.pdf
12 Patlama ile şekillendirme. 12. Patlama İle Şekillendirme.pdf
13 Lazer sinterleme. 13. Lazer Sinterleme.pdf
14 Eklemeli imalat. 14. Eklemeli İmalat.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508448 Alışılmamış imalat teknikleri ve kullanılan makineler hakkında bilgi sahibi olmak.
2 1504558 Parça işleme parametrelerini belirlemek ve parça işlemek.
3 1504557 İşlenecek parça geometrisine ve malzemesine uygun üretim yöntemini seçebilme.
4 1504559 Klasik yöntemler ile alışılmamış imalat yöntemleri arasında ilişki kurabilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71872 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 71873 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 71874 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 71875 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 71876 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 71877 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 71878 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 71879 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 71880 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 71881 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 71882 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 71883 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 71884 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4
2 2 2
3 3 2
4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek