Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBBİO121 Biyoloji 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Genel biyolojik temel kavramların ve gıda mühendisliği öğrencilerine canlılar alemlerinden prokaryotik hücre yapısında olan mikroorganizmaların temel özelliklerinin kavratılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kamil IŞIK

Ön Koşul Dersleri

---

Önerilen Diğer Hususlar

---

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Biyoloji Campbell & Reece 6.Baskıdan Çeviri Biyoloji Palme Yayıncılık, 2008 2- Madigan, M.T., Martinko, J.M., Dunlop, P.V. and Clark, D.P., 2009, Brock Biology of Microorganisms, Pearson Education, Inc. 3- Çökmüş, C. 2010, Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, 11. Baskıdan çeviri, Palme Yayıncılık, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

---

Dersin İçeriği

Genel biyolojik temel kavramlar (canlı-cansız madde, organik maddeler çeşitleri, yönetici moleküller, hücre bölünmesi-mayoz /mitoz) ve prokaryotik hücre kavramı, özellikleri, mikrobiyal metabolizma çeşitleri, mikrobiyal enfeksiyon ve toksikasyonları gibi mikrobiyolojik özellikler anlatılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Canlı-cansız kavramı, inorganik maddeler-su ve özellikleri, organik maddeler ve işlevleri Karbonhidratlar ve çeşitleri 1. Hafta_Canlı.pdf
2 Proteinler, yapı taşları, özellikleri ve görevleri 2. Hafta_Proteinler.pdf
3 Yağlar, yapı taşları, özellikleri ve görevleri 3. Hafta_Yağlar.pdf
4 Nükleik asitler çeşitleri ve özellikleri, canlılardaki önemi 4. Hafta_Nükleik asitler çeşitleri ve özellikleri.pdf
5 Enzimler, çeşitleri, özellikleri ve görevleri 5. Hafta_Enzimler.pdf
6 Hücre ve hücre membranının özellikleri 6. Hafta_Hücre ve hücre membranının özellikleri.pdf
7 Hücre organelleri, çeşitleri ve hücredeki görevleri 7. Hafta_Hücre organelleri.pdf
8 Hücre bölünmesi- Mitoz ve Mayoz bölünme 8. Hafta_Hücre bölünmesi.pdf
9 Canlıların sınıflandırılması- Prokaryotlar (Bakteriler) 9. Hafta_Canlıların sınıflandırılması.pdf
10 ARA SINAV
11 Prokaryotik hücre özellikleri (Bakteriler) 11. Hafta_Prokaryotik hücre özellikleri.pdf
12 Mikroorganizmalarda (Bakterilerde) üremeyi kontrol eden faktörler 12. Hafta_Mikroorganizmalarda.pdf
13 Mikrobiyal metabolizma (Hetetrof ve ototrof mikrobiyal metabolizma) 13. Hafta_Mikrobiyal metabolizma-I.pdf
14 Mikrobiyal metabolizma (Fermantatif metabolizma çeşitleri ve özellikleri) 14. Hafta_Mikrobiyal metabolizma-II.pdf
15 Mikrobiyal enfeksiyonlar ve toksikasyonları
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292954 Genel biyoloji ile ilgili edindiği kuramsal bilgileri kullanabilir
2 1292955 Genel Mikrobiyoloji alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanabilir
3 1292956 Genel Mikrobiyoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4
2 4 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4
3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek