Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GMB243 Genel ve Teknik İletişim (TS 1) 927003 2 3 3

Dersin Amacı

İletişim türlerinden etkili iletişime kadar pek çok konuda bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.. Dr. Münir ANIL

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mısırlı, İ. ,2016. Genel ve Teknik iletişim. Detay Yaınıcılık,Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

İletişimin tanımı, türleri, etkili iletişim ve iletişimde kullanılan araçlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 13 13
12 Takım/Grup Çalışması 1 7 7
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 36 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim ile ilgili temel kavramlar - - İletişim ile ilgili temel kavramlar.pptx
2 Sözel İletişim - - Sözel İletişim.pptx
3 Sözsüz iletişim - - Sözsüz iletişim.pptx
4 Yazılı iletişim - - Yazılı iletişim.pptx
5 İş yaşamı ve iletişim - - İş yaşamı ve iletişim.pptx
6 Teknoloji ve iletişim - - Teknoloji ve iletişim.pptx
7 Etkili iletişim - - Etkili iletişim.pptx
8 Ara sınav - - Ara sınav.pptx
9 İletişimde kullanılan araçlar - - İletişimde kullanılan araçlar.pptx
10 İletişimin engelleri - - İletişimin engelleri.pptx
11 Etkili iletişimi etkileyen faktörler - - Etkili iletişimi etkileyen faktörler.pptx
12 Etkili insanın özellikleri - - Etkili insanın özellikleri.pptx
13 Beden dili - - Beden dili.pptx
14 Etkili konuşma becerileri - - Etkili konuşma becerileri.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289130 iletişim ile ilgili temel kavramlar öğretilecektir.
2 1289131 İletişim türleri hakkında biligler kazandırılacaktır.
3 1289132 Etkili bir konuşma için gerekli olan öğelerin uygulanması görülecektir.
4 1289133 İş yaşamında iletişimin önemi kavratılacaktır.
5 1289134 İletişimde kullanılan araçlar hakkında detaylı bilgiler öğrenilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4
2 5 4
3 5 4
4 5 5
5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek