Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GMB341 Gıdaların Fiziksel Özellikleri (TS 3) 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Gıda maddelerinin akış ve yapısal özellikleri, tozların ve partiküler katıların özelliklerinin ve gıdaların fiziksel özelliklerini ölçmek için kullanılan metodların incelenmesi ve uygulaması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlkay KOCA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Figura L.O.,Teixeira, A.A.,2007. Food Physics-Physical Properties –Measurement and Applications Springer, 550p. Sahin, S., Sumnu, SG., 2006. Physical Properties of Foods. Springer, 257p.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gıda işleme ve kalitesini değerlendirmek için ham, yarı mamul ve işlenmiş gıdaların fiziksel özelliklerini belirleme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
21 Rapor Sunma 1 25 1
47 Laboratuvar Sınavı 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 1 25 25
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
47 Laboratuvar Sınavı 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gıdaların başlıca fiziksel özellikleri Şekil: Önemi ve ölçümü Fiziksel ölçüm metotları 1. hafta.pptx
2 Boyut: Önemi, ölçüm teknikleri boyut ölçümü boyut ölçümü.mp4
2. hafta.pptx
3 Katılarda hacim ölçüm yöntemleri katılarda hacim ölçümü 3. hafta.pptx
4 Sıvılarda yoğunluk ölçüm teknikleri Dansimetre ile ölçüm 4. hafta.pptx
5 Katılarda yoğunluk belirleme teknikleri Piknometre ile ölçüm 5. hafta.pptx
6 Büzüşme: önemi ve uygulaması büzüşmenin belirlenmesi 6. hafta.pptx
7 Porozite: Önemi ve ölçüm teknikleri Genel değerlendirme 7. hafta.pptx
8 Renk: tanımı, ölçüm teknikleri Renk ölçümü 7. hafta renk.pptx
9 Arasınav 9. hafta.pptx
10 Su aktivitesi: tanımı, ölçüm teknikleri Su aktivitesi ölçümü tekstür.mp4
10. hafta.pptx
11 Tekstür: Tanımı ve Ölçümü Tekstür analizer ile ölçüm 11. hafta.pptx
12 Gıdaların reolojik özellikleri Viskozite ölçümü 12. hafta.pptx
13 Gıdanın Termal özellikleri DSC'nin tanıtımı 13. hafta.pptx
dsc.MP4
14 Gıdaların dielektrik özellikleri Laboratuvar sınavı 14. hafta.pptx
15 Yarıyıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1493943 Gıdaların yapısal özellikleri hakkında bilgi sahibi olur
2 1493944 Gıdaların akış davranışlarını öğrenir
3 1493945 Gıdaların fiziksel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71848 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 71858 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 71849 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 71850 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 71851 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 71852 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 71853 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 71854 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 71855 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 71856 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 71857 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2
2 2 2 2 2
3 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek