Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GMB340 Gıda Güvenliği Sistemleri (TS 5) 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bu derste; kalite yönetim sistemlerinin uygulama yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa EVREN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Evren, M. 2017. Gıda Güvenliği Sistemleri, Ders Notu Başoğlu, F., 2011. Gıda Kalite Kontrolünün Esasları ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri. Dora Yayıncılık, İstanbul, 262 s. Artık, N., Şanlıer, N., Ceyhun Sezgin, A., 2017. Gıda Güvenliği ve Gıda Mevzuatı. Detay Yayıncılık, İstanbul, 312 s. Baş,T., Oymak, M., 2007.ISO 9001 : 2000 Kalite Yönetim Sistemi, Seçkin Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Gıda güvenliği ve kalite ile ilişkili temel kavramlar, kalite güvence sistemleri, bir gıda firmasında ISO 22000 ve HACCP sistemlerinin kurulması aşamaları, HACCP sisteminin öngereksinim programları, GHP, GMP, gıda işletmelerinde HACCP sisteminin uygulanması aşamaları, ilgili dokümantasyon ve kayıt sistemleri, ISO 22000 ve HACCP sistemlerinin bir gıda firmasında entegrasyonu, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası standartlar ve gıda ile ilgili AB direktifleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gıda güvenliği ve kalite ile ilişkili temel kavramlar Okuma ve bilgi aktarımı 1. Gıda güvenliği ve kalite ile ilişkili temel kavramlar.pdf
2 Kalite güvence sistemleri Okuma ve bilgi aktarımı 2. Kalite güvence sistemleri.pdf
3 Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon Okuma ve bilgi aktarımı 3. Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon.pdf
4 Kalite yönetim sistemi modelleri Okuma ve bilgi aktarımı 4. Kalite yönetim sistemi modelleri.pdf
5 HACCP Kavramı, Tarihçesi, Uygulanması Okuma ve bilgi aktarımı 5. HACCP Kavramı, Tarihçesi, Uygulanması.pdf
6 ISO 9000’ler ve Tanıtımı Okuma ve bilgi aktarımı 6. ISO 9000’ler ve Tanıtımı.pdf
7 ISO 22000 Nedir, Uygulanması Okuma ve bilgi aktarımı 7. ISO 22000 Nedir, Uygulanması.pdf
8 Ara sınav
9 Bir gıda firmasında ISO 22000 ve HACCP sistemlerinin kurulması aşamaları Okuma ve bilgi aktarımı 9. Bir gıda firmasında ISO 22000 ve HACCP sistemlerinin kurulması aşamaları.pdf
10 HACCP sisteminin öngereksinim programları Okuma ve bilgi aktarımı 10. HACCP sisteminin öngereksinim programları.pdf
11 Kalite Yönetim Sistemleri ve Standardları Çevre Standardları Okuma ve bilgi aktarımı 11. Kalite Yönetim Sistemleri ve Standardları Çevre Standardları.pdf
12 Üretimde Kalite Kontrolü Muayene ve Örnekleme Okuma ve bilgi aktarımı 12. Üretimde Kalite Kontrolü Muayene ve Örnekleme.pdf
13 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardları Gıda Güvenliği Standardları Okuma ve bilgi aktarımı 13. İş Sağlığı ve Güvenliği Standardları Gıda Güvenliği Standardları.pdf
14 Diğer Kalite Yönetim Sistemi Standartları Okuma ve bilgi aktarımı 14. Diğer Kalite Yönetim Sistemi Standartları.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513485 Gıda kalite kontrolün gerekliliğini kavrayabilme
2 1513486 Gıda sanayinde kalite kontrol uygulama yöntemlerini kavrayabilme
3 1513487 Kalite yönetim sistemleri ve işleyişlerini kavrayabilme
4 1513488 Kalite yönetim sisteminin altyapısını oluşturabilir
5 1513489 Kalite standartlarını uygulayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71848 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 71858 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 71849 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 71850 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 71851 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 71852 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 71853 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 71854 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 71855 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 71856 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 71857 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek