Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GMB342 Gıda Kanun ve Tüzükleri (TS 5) 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Gıda güvenliğini düzenleyen yasalar, Türk Gıda Kodeksi, yönetmelikler ve idari hüküm veya kararlar ile ülkemizde uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olmak ve gıda mühendisliği alanındaki mevzuat uygulamalarını kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doktor Öğretim Üyesi Belkis TEKGÜLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

https://www.tarimorman.gov.tr/Mevzuat/Turk-Gida-Kodeksi VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU (Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/2010 Sayı : 27610) AYDIN, U., SÜTKEN E. ( Editörler), 2013. Hukukun Temel Kavramları, T.C. ANADOLU Üni. Yayını No: 2655, Açık Öğretim Fak. Yayın no: 1621

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gıda güvenliğini düzenleyen yasalar, yönetmelikler ve idari hüküm veya kararlar ile ülkemizde uygulama alanları, gıda işletmelerinin kayıt ve onay işlemlerine dair yönetmelik, gıda hijyeni yönetmeliği, hayvansal gıdalar için özel hijyen kuralları yönetmeliği, Türk gıda kodeksi yönetmelik ve tebliğleri, gıda ve yemin resmi kontrollerine dair yönetmelik, hayvansal gıdaların resmi kontrollerine ilişkin özel kuralları belirleyen yönetmelik, ISO, Kodeks Alimentarius, AB Mevzuatında Gıda.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukukun temel kavramları, Gıda hukuku ve gıda mevzuatı gkt-1.pptx
2 Türkiye'de gıda mevzuatı gkt-2.pptx
3 Gıda kontrolu için gereklilik ve gıda kontrol sisteminin organizasyonu gkt-3.pptx
4 Gıda kanunu, yönetmelik ve standartların hazırlanması gkt-4.pptx
5 Kodeks Alimentarius, Türk Gıda Kodeksi yönetmeliği gkt-5.pptx
6 Gıda kontrol laboratuvarlarının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasların belirlenmesine dair yönetmelik gkt-6.pptx
7 Hayvansal gıdalar için özel hijyen kuralları yönetmeliği gkt-7.pptx
8 Gıda etiketleme yönetmeliği ve gıda katkı maddeleri yönetmeliği gkt-8.pptx
9 Ara sınav
10 Gıda ile temas eden madde ve malzemeler yönetmeliği gkt-10.pptx
11 Gıda tebliğleri: Distile alkollü içkiler tebliği, ekmek ve çeşitleri tebliği, siyah çay tebliği, meyve suyu tebliği gkt-11.pptx
12 Ürün tebliğleri: yemeklik zeytinyağı ve pirina tebliği, bitki adı ile anılan yağlar tebliği, alkolsüz içecekler tebliği, bebek mamaları tebliği, buğday unu tebliği, şeker tebliği gkt-12.pptx
13 Taze et ve hazırlanmış et karışımları tebliği, yumurta tebliği, kakao ve kakao ürünleri tebliği gkt-13.pptx
14 Dünyada ve Türkiye’de standardizasyon uygulamaları, ISO, Kodex Alimentarius gkt-14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1504017 Gıda kontrolu için gereklilik ve gıda kontrol sisteminin organizasyonu için gerekli şartların kavranması
2 1504018 Gıda hukuku ve gıda mevzuatında yer alan yönetmelik, tüzük ve direktiflerin kavranması.
3 1504019 Uluslararası gıda mevzuatında yer alan bazı çalışmaların kavranması ve bu bilgilerin sürekli güncel tutulmasının sağlanması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71848 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 71858 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 71849 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 71850 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 71851 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 71852 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 71853 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 71854 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 71855 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 71856 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 71857 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4
2 3 4 4
3 3 3 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek