Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GMB346 Çay Teknolojisi (TS 6) 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Çay üretimi konusunda bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlkay Koca

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kacar, B., 2010. Çay bitkisi biyokimyası,gübrelenmesi, işleme teknolojisi. Nobel Akademik Yayıncılık Kacar, B., 1987. Çayın Biyokimyası ve İşleme Teknolojisi. ÇAY-KUR Yayını, No: 6, Ankara. Altan A., 1989. Özel Gıdalar Teknolojisi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No: 101, Adana. Hara, Y., 2001. Green Tea: Health Benefits and Applications. CRC Press 280 p. Ho, C-T., Lin, J-K., Shahidi, F., 2008. Tea and Tea Products: Chemistry and Health-Promoting Properties. CRC Press 320 p.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çay yapraklarının bileşimi, çeşitli tip çay üretimi ve depolama, çayda kalite kontrol

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
20 Rapor Hazırlama 1 15 1
21 Rapor Sunma 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çayın tarihçesi, çay bitkisinin özellikleri 1. hafta.pptx
2 Çay bitkisinin içeriği-1 2. hafta.pptx
3 Çay bitkisinin içeriği-2 3. hafta.pptx
4 Çay bitkisinin içeriği-3 4. hafta.pptx
5 Çay bitkisinin bileşimini etkileyen faktörler 5. hafta.pptx
6 Organik çay 6. hafta.pptx
7 Siyah çay üretimi, soldurma 7. hafta.pptx
8 Kıvırma
9 Ara sınav 9. hafta.pptx
10 Fermentasyon 10. hafta.pptx
11 Kurutma,Derecelendirme sınıflandırma 11. hafta.pptx
12 Yeşil çay üretimi, beyaz çay üretimi, çay yağı 12. hafta.pptx
13 Oolong çayı, çözünebilir çay, GABA çay, kafeinsiz çay 13. hafta.pptx
14 Çay ve sağlık 14. hafta.pptx
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1505849 Çay üretimi ve tüketimi konusununda bilgi sahibi olur.
2 1505850 Değişik çay çeşitlerinin üretim teknolojilerini öğrenir.
3 1505851 Çayda kalite konusunda bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71848 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 71858 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 71849 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 71850 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 71851 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 71852 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 71853 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 71854 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 71855 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 71856 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 71857 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 2 1 2 3
2 1 1 1 2 1 2 3
3 2 2 1 2 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek