Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GMB443 Gıda Muhafaza Teknikleri (TS 7) 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Gıda muhafaza teknikleri konusunda temel bilgiler vermek, teknolojik uygulamalar hakkında bilgilendirmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi N. Şule ÜSTÜN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ünlütürk, A., Turantaş, F., 1998. Gıda Mikrobiyolojisi. Mengi Tan Basımevi. İzmir. Cemeroğlu, B., Acar, J., 1986. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi. Gıda Teknolojisi Derneği Yayın no:6. Ankara. Rahman, M. S., 2007. Handbook of Food Preservation, Second Edition, CRC Press Taylor & Francis Group. Zeuthen, P., Bogh-Sorensen, L., 2003. Food Preservation Techniques, CRC Press Woodhead Publishing Limited.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, gıdalarda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik bozulmalar, gıda muhafazasında yararlanılan temel ilkeler, gıda muhafaza yöntemleri, kontaminasyonun önlenmesi, mikroorganizmaların uzaklaştırılması, gıdaların kimyasal koruyucularla muhafazası, soğutma ve dondurma teknikleri, su aktivitesinin düşürülmesi, kontrollü ve modifiye atmosferde paketleme, gıda işleme ve muhafazada ısıl işlemler, gıdaların ışınlanması, kombine uygulamalar konularını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 1 12 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 9 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gıda Muhafaza ilkelerine giriş
2 Kontaminasyonun önlenmesi, mikroorganizmaların uzaklaştırılması
3 Gıdaların kimyasal koruyucularla muhafazası
4 Soğukta muhafaza
5 Dondurarak muhafaza
6 Modifiye atmosferde ambalajlama
7 Kontrollü atmosferde muhafaza
8 Su aktivitesinin düşürülmesinde kullanılan yöntemler
9 Arasınav
10 Kurutmanın mikroorganizmalar ve kimyasal reaksiyonlar üzerindeki etkisi
11 Isıl işlemler ( haşlama, pastörizasyon, sterilizasyon)
12 Gıdaların ışınlanması
13 Gıda muhafazada kombine metodlar
14 Gıda muhafaza tekniklerinin karşılaştırılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512193 Gıdanın özelliğine göre uygulanabilecek muhafaza yöntemine karar verebilir.
2 1512194 Gıda muhafaza yöntemlerinin dayandığı temel prensiplere göre kullanılacak makina ve ekipmanı seçebilir
3 1512195 Gıda muhafaza yöntemlerini karşılaştırabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71848 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 71858 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 71849 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 71850 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 71851 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 71852 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 71853 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 71854 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 71855 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 71856 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 71857 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık